Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Modul 2: Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa
10.10.2022

Big Science Business Forum 2022
07.10.2022

Modul 1: Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa
05.10.2022

Česko-polský workshop k Evropským partnerstvím - CET, DUT a Water4All
04.10.2022

Ctpp >


Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1191 - Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) - platné znění
Datum: 14.12.2021
ÚKZÚZ, https://www.bezpecnostpotravin.cz/provadeci-narizeni-komise-(eu)-2020-1191-tomato-brown-rugose-fruit-virus-(tobrfv)-platne-zneni.aspx