Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Modul 2: Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa
10.10.2022

Big Science Business Forum 2022
07.10.2022

Modul 1: Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa
05.10.2022

Česko-polský workshop k Evropským partnerstvím - CET, DUT a Water4All
04.10.2022

Ctpp >


Pozvánka na webinář "Modernizace výuky pro učitele zemědělských oborů", 14. 12. 2021
Datum: 14.12.2021
MZe, https://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vzdelavani/vzdelani-odbornych-pedagogu-a-lektoru/pozvanka-na-odborny-seminar-modernizace.html