Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Seminář "Nové trendy v potravinářství a jejich možný vliv na výživu"
08.12.2021

Webinář pro příjemce k realizovaným projektům, 8. 12. 2021
08.12.2021

Save the Date: Den TA ČR 2021
02.12.2021

FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY AKCÍ MARIE SKŁODOWSKA-CURIE
30.11.2021

Ctpp >


Webinář PK ČR a Centra (CZPVI) - Označení kvality a certifikace v reflexi na evropské strategie
Datum: 30.11.2021
PK ČR

                                    

POZVÁNKA NA WEBINÁŘ

Označení kvality a certifikace

v reflexi na evropskou strategii „Green Deal“ a „From Farm to Fork“

30. listopadu 2021, MS TEAMS

                                                                                                                   

    

PRV, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce, Podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností v oblasti zemědělství a lesnictví.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Dovolujeme si Vás pozvat na jeden z celkem šesti webinářů věnovaném aktuálně existujícím značkám kvality v potravinářském průmyslu, značkám v gesci Potravinářské komory ČR, Klasa, Regionální potravina, a to z pohledů plynoucích ze zkušeností z krajů, kontrolních a dozorových orgánů, nebo jejich oceněných držitelů. Účastníci budou seznámeni s novinkami a fakty potravinové legislativy ČR a EU, i s aspekty označování EU. To vše zazní se zřetelem na dikce evropské strategie „Green Deal“  a „From Farm to Fork“, jenž poukazují na novou a lepší rovnováhu mezi přírodou, potravinovými systémy a biologickou rozmanitostí.  

 

Přednášek se zhostí v šesti různých termínech (září 2021 – duben 2022) specialisté z řad odlišných univerzit, předsedové komoditních svazů a dalších institucí.

 

Registrace je omezena na 20 účastníků pro webinář. Přihlášky zasílejte nejpozději do 26. listopadu 2021 na e-mail stejnarova@czpvi.cz.

 

V případě volné kapacity obdržíte odkaz k připojení v aplikaci MS TEAMS. Po ukončení akce budete vyzváni ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu k vyplnění stručného dotazníku ve formě on-line v aplikaci Vzdělávací akce PRV http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/.

 

 

 

 

Osobní údaje budou v souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zpřístupněny také Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a Ministerstvu zemědělství pro účely administrace, kontroly a evaluace Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

 

PROGRAM WEBINÁŘE, 30. 11. 2021

 

 

Čas

Téma:

Přednášející

Od

Do

07:30

08:00

Registrace účastníků

08:00

09:00

Přehled značek kvality

Prof. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. 

 

ČZU, FAPPZ, Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky

09:00

10:30

České cechovní normy – značky kvality PK ČR

Ing. Dana Gabrovská, Ph.D.

PK ČR, Oddělení pro vědu, výzkum a inovace, Vedoucí

10:30

11:30

Regionální potravina – aktuality, novinky

Doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.

 

MENDELU, AF, Ústav technologie potravin

11:30

12:00

Přestávka

12:00

13:00

Regionální potravina – zkušenosti z praxe

Lukáš Vacek 

FESTING, s.r.o., Koordinátor krajské soutěže za KV, KRV, MVS, PRD a Zlínský kraj

13:00

14:00

Přehled potravinové legislativy ČR a EU včetně novinek a označování EU, z pohledu MZe

Ing. Veronika Vodolánová

 

MZe, Oddělení pro úřední kontroly v potravinovém řetěžci

14:00

 

 

15:00

Přístup SZPI ke kontrole potravin, KLASA, Regionální potravina atd.

Ing. Jindřich Pokora

 

SZPI, Odbor kontroly, laboratoří a certifikace, ředitel

15:00

Závěr, diskuse