Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Seminář "Nové trendy v potravinářství a jejich možný vliv na výživu"
08.12.2021

Webinář pro příjemce k realizovaným projektům, 8. 12. 2021
08.12.2021

Save the Date: Den TA ČR 2021
02.12.2021

FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY AKCÍ MARIE SKŁODOWSKA-CURIE
30.11.2021

Ctpp >


Webinář PK ČR a CZPVI- systémy řízení bezpečnosti potravin - 23/11/2021
Datum: 23.11.2021
PK ČR

 

                                  

POZVÁNKA NA WEBINÁŘ

Systémy řízení bezpečnosti potravin

v reflexi na evropskou strategii „Green Deal“ a „From Farm to Fork“

23. listopadu 2021, MS TEAMS

   

PRV, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce, Podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností v oblasti zemědělství a lesnictví.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Dovolujeme si Vás pozvat na jeden z celkem šesti webinářů věnovaném systémům řízení bezpečnosti potravin. Účastníci se seznámí se systémy GFSI řízení bezpečnosti potravin pro zpracovatele potravin, s aktualitami v problematice HACCP, se systémy sledování kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářství, základními povinnostmi BOZP v potravinářském provoze, ale i s postřehy, zkušenostmi a doporučeními vycházejících ze současných dodavatelských auditů v potravinářství okem odborníka z praxe. To vše zazní se zřetelem na dikce evropské strategie „Green Deal“ a „From Farm to Fork“, jenž poukazují na novou a lepší rovnováhu mezi přírodou, potravinovými systémy a biologickou rozmanitostí.  

 

Přednášek se zhostí v šesti různých termínech (září 2021 – duben 2022) specialisté z řad odlišných univerzit a tématicky přímo souvisejících institucí.

 

Registrace je omezena na 20 účastníků pro webinář. Přihlášky zasílejte nejpozději do 19. listopadu 2021 na e-mail stejnarova@czpvi.cz.

 

V případě volné kapacity obdržíte odkaz k připojení v aplikaci MS TEAMS. Po ukončení akce budete vyzváni ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu k vyplnění stručného dotazníku ve formě on-line v aplikaci Vzdělávací akce PRV http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/.

 

 

Osobní údaje budou v souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zpřístupněny také Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a Ministerstvu zemědělství pro účely administrace, kontroly a evaluace Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

 

PROGRAM WEBINÁŘE, 23. 11. 2021

 

 

 

Čas

Téma:

Přednášející:

Do

07:30

08:00

Registrace účastníků

08:00

09:30

Udržitelnost v potravinářském řetězci a evropské strategie „Green Deal“ a „From Farm to Fork“

Dr. Ing. Leona Petrová

 

auditor bezpečnosti potravin, lektor ČSJ, konzultant

09:30

10:30

Aktuality v problematice potravinářské legislativy

 Ing. Petra Šotolová

 

konzultant v oblasti systémů bezpečnosti potravin, interní auditor, externí manažer kvality v ATLANTIK PRODUKT Třešňák s.r.o., člen Programové komise ČSJ

10:30

11:30

GFSI systémy řízení bezpečnosti potravin pro zpracovatele potravin, krmiv (BRC, IFS, FSSC 22000)  

Dr. Ing. Leona Petrová

 

auditor bezpečnosti potravin, lektor ČSJ, konzultant

11:30

12:00

Přestávka

12:00

13:00

Základní povinnosti BOZP v potravinářském provoze

Mgr. Tereza Dvořáková,

 

PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o.


13:00

14:00

Boj proti potravinovým podvodům v systémech jakosti a bezpečnosti potravin

Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

 

VŠCHT Praha, Ústav konzervace potravin

14:00

 

 

15:00

Dodavatelské audity: poznatky, zkušenosti, doporučení

Ing. Lucie Janotová, Ph.D.  

 

Potravinosféra, s.r.o.

15:00

Diskuze, závěr