Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Seminář "Nové trendy v potravinářství a jejich možný vliv na výživu"
08.12.2021

Webinář pro příjemce k realizovaným projektům, 8. 12. 2021
08.12.2021

Save the Date: Den TA ČR 2021
02.12.2021

FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY AKCÍ MARIE SKŁODOWSKA-CURIE
30.11.2021

Ctpp >


Webinář PK ČR a CZPVI - inovace a trendy v potravinářství - 16/11/2021
Datum: 16.11.2021
PK ČR

                                    

POZVÁNKA NA WEBINÁŘ

Inovace a trendy v potravinářském průmyslu

v reflexi na evropskou strategii „Green Deal“ a „From Farm to Fork“

16. listopadu 2021, MS TEAMS

                                                                                                                      

    

PRV, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce, Podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností v oblasti zemědělství a lesnictví.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Dovolujeme si Vás pozvat na jeden z celkem šesti webinářů věnovaném tématice inovací, trendů v potravinářském průmyslu. Důraz bude kladen zejména na sektor mlékárenský, masný, pekárenský, alko i nealkoholický. Výživová doporučení i alternativní způsoby výživy budou rovněž představena odbornými lektory. To vše se zřetelem na dikce evropské strategie „Green Deal“ a „From Farm to Fork“, jenž poukazují na novou a lepší rovnováhu mezi přírodou, potravinovými systémy a biologickou rozmanitostí.  

 

Přednášek se zhostí v šesti různých termínech (září 2021 – březen 2022) odborníci z řad odlišných univerzit, předsedové komoditních svazů a dalších institucí.

 

Registrace je omezena na 20 účastníků pro webinář. Přihlášky zasílejte nejpozději do 12. listopadu 2021 na e-mail stejnarova@czpvi.cz.

 

V případě volné kapacity obdržíte odkaz k připojení v aplikaci MS TEAMS. Po ukončení akce budete vyzváni ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu k vyplnění stručného dotazníku ve formě on-line v aplikaci Vzdělávací akce PRV http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/.

 

 

 

 

 

 

Osobní údaje budou v souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zpřístupněny také Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a Ministerstvu zemědělství pro účely administrace, kontroly a evaluace Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

PROGRAM WEBINÁŘE, 16. 11. 2021

 

 

Čas

Téma

Přednášející

Do

07:30

08:00

Registrace účastníků

08:00

09:30

Aktuální trendy a inovace v potravinářství, aktivity potravinářského průmyslu

Ing. Dana Gabrovká, Ph.D.

PK ČR, Oddělení pro vědu, výzkum a inov.

09:30

10:30

Inovace v pekárenství

Doc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D. 

 

VŠCHT Praha, Ústav sacharidů a cereálií

10:30

11:30

Inovace v nápojovém průmyslu

Ing. Jiří Pražan

 

Svaz výrobců nealkoholických nápojů

Coca-Cola Česká republika, s.r.o.

11:30

12:00

Přestávka

12:00

13:00

Inovace v mlékárenství

Doc. Ing. Šárka Horáčková, Ph.D.

 

VŠCHT v Praze, Ústav mléka, tuků a kosmetiky


13:00

14:00

Inovace v masném průmyslu

Doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.

 

MENDELU, AF, Ústav technologie potravin

14:00

 

 

15:00

MVDr. Halina Matějová

 

Masarykova univerzita, Ústav ochrany a podpory zdraví

15:00

Diskuze, závěr