Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Test grilovacích tyčinek 2020
09.07.2020

Test grilovacích kořenicích přípravků 2020
09.07.2020

Potravinářská inspekce zjistila doplněk stravy škodlivý pro lidské zdraví s mimořádným množstvím rozpouštědel a dalších nepovolených látek
09.07.2020

Ctpp >


Seminář ke Světovému dni výživy
Datum: 10.10.2014
MZe ČR

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.

ve spolupráci se

Společností pro výživu, o.s.

a pod záštitou

Ministerstva zemědělství ČR - Ing. Jaroslavy Beneš Špalkové

(náměstkyně ministra a předsedkyně Českého výboru pro spolupráci s FAO)

 

pořádají

seminář ke Světovému dni výživy

 

 

Seminář se koná ve středu dne 22. října 2014 od 10.00 hod. v budově MZe ČR (Těšnov 17, 117 05, Praha 1) ve velké zasedací místnosti č. 400.

 

PROGRAM

Moderátoři: Ing. Michal Kulík, MZe, Ing. Ctibor Perlín, CSc., VÚPP, SpV

Slavnostní zahájení: Ing. Jaroslava Beneš Špalková - náměstkyně ministra a předsedkyně Českého výboru pro spolupráci s FAO

 

Ing. Michal Kulík, MZe

Informace o oslavách SDV v Římě v rámci 41. zasedání Výboru pro světové potravinové zabezpečení

 

Ing. Jaroslav Šebek, ASZ

Rodinné hospodaření v ČR očima farmáře

 

Bc. Martin Charvát, MZe

Ekologické aspekty rodinného hospodaření

 

Ing. Jindřich Pokora, SZPI Brno

Zkušenosti SZPI s prodejem potravin ze dvora

 

MVDr. Jiří Hlaváček, Ústřední veterinární správa SVS ČR

Zkušenosti s prodejními automaty na mléko

 

Doc. Ing. Zbyněk Polesný, Ph.D., Fakulta tropického zemědělství ČZU v Praze

Způsoby hospodaření a produkty tradičního zemědělství u českých krajanů v rumunském Banátu

 

Mgr. Kateřina Vítů, RNDr. Halina Matějová, LF MU Brno

Problematika plýtvání potravinami

 

 

Účast na semináři není vázána na vložné ani na předběžné účastnické přihlášení.