Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Hniloba včelího plodu se ze severu Čech do dalších regionů ČR nerozšířila
02.07.2020

Hlášení v systému RASFF: 25. týden 2020
02.07.2020

Komise v Královéhradeckém kraji navrhla ocenit devět lokálních výrobků značkou Regionální potravina
02.07.2020

Ctpp >


Národní zákazy GM potravin a krmiv v nedohlednu
Datum: 10.11.2015
Biotrin

Zástupci jednotlivých relevantních výborů EP volají po vytvoření nového návrhu, který by zaručil nenarušené fungování jednotného trhu EU a zároveň umožnil zakázat dovoz a zpracování GM potravin a krmiv na území příslušného státu, pokud si to dotčená země přeje.

Záměr je jasný, realizace však obtížná. EK svým návrhem jistě nezamýšlela narušit jednotný trh EU. Hlavním problémem je fakt, že se situace nedá vyřešit jinak, než obejitím odborné stránky věci, tj. vědeckých poznatků v oblasti GMO.

EK i přes nesouhlasné vyjádření většiny poslanců EP svůj návrh považuje za dobrý a účelný, a měnit jej nechce. O definitivním osudu návrhu předpisu tak zřejmě nakonec rozhodnou samotné členské státy při jednání na úrovni Rady ministrů. S ohledem na jejich dřívější kritiku to vypadá na zamítnutí návrhu.

Možná je to i součást promyšlené strategie EK – vyjít vstříc členským státům, které volaly po řešení v oblasti národních zákazů GMO, i když s předem známým (nulovým) výsledkem.

Pozn.: O problematice národních zákazů GM potravin a krmiv Biotrin informoval již dříve - viz články ze dne 17.9.20155.8.201517.6.2015 a 30.4.2015.

 

Zdroj:

https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/news/meps-reject-half-baked-eu-commission-gmo-opt-out-plans