Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Vědci odhalili tajemství vzniku „zabijáka“ pšenice Ug99
11.12.2019

13. platy letos vyplatí svým zaměstnancům více firem než loni. Nejčastěji v rozmezí 18 až 38 tisíc korun
11.12.2019

Hospodářská komora požaduje, aby stát zrušil tzv. zaručené mzdy v soukromém sektoru
11.12.2019

Hospodářská komora podporuje nové odpadové zákony
11.12.2019

Ctpp >


Národní zákazy GM potravin a krmiv v nedohlednu
Datum: 10.11.2015
Biotrin

Zástupci jednotlivých relevantních výborů EP volají po vytvoření nového návrhu, který by zaručil nenarušené fungování jednotného trhu EU a zároveň umožnil zakázat dovoz a zpracování GM potravin a krmiv na území příslušného státu, pokud si to dotčená země přeje.

Záměr je jasný, realizace však obtížná. EK svým návrhem jistě nezamýšlela narušit jednotný trh EU. Hlavním problémem je fakt, že se situace nedá vyřešit jinak, než obejitím odborné stránky věci, tj. vědeckých poznatků v oblasti GMO.

EK i přes nesouhlasné vyjádření většiny poslanců EP svůj návrh považuje za dobrý a účelný, a měnit jej nechce. O definitivním osudu návrhu předpisu tak zřejmě nakonec rozhodnou samotné členské státy při jednání na úrovni Rady ministrů. S ohledem na jejich dřívější kritiku to vypadá na zamítnutí návrhu.

Možná je to i součást promyšlené strategie EK – vyjít vstříc členským státům, které volaly po řešení v oblasti národních zákazů GMO, i když s předem známým (nulovým) výsledkem.

Pozn.: O problematice národních zákazů GM potravin a krmiv Biotrin informoval již dříve - viz články ze dne 17.9.20155.8.201517.6.2015 a 30.4.2015.

 

Zdroj:

https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/news/meps-reject-half-baked-eu-commission-gmo-opt-out-plans