Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Hniloba včelího plodu se ze severu Čech do dalších regionů ČR nerozšířila
02.07.2020

Hlášení v systému RASFF: 25. týden 2020
02.07.2020

Komise v Královéhradeckém kraji navrhla ocenit devět lokálních výrobků značkou Regionální potravina
02.07.2020

Ctpp >


Nahlašování vybraných potravin dle nařízení vlády č. 211/2014 Sb. - aktualizováno
Datum: 10.10.2014
Potravinářská komora ČR
Nařízení vlády nabývá účinnost prvním dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Česká republika tímto využívá možnosti stanovené čl. 3 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 požadovat od provozovatelů, kterým bylo zasláno zboží z jiného státu, oznámení příchodu tohoto zboží příslušnému kontrolnímu orgánu. Cílem nařízení vlády je zaručit poctivé jednání v obchodu s potravinami a ochranu zájmů spotřebitelů, zejména důslednou a zároveň nediskriminační kontrolu intrakomunitárního obchodu a dovozu potravinářského zboží do České republiky. Nařízení vlády se vztahuje pouze na potraviny, jejichž místem určení je místo na území ČR, kde dochází k prvnímu příjmu, zacházení nebo manipulaci s potravinou. Tzn., že se týká všech, kdo první přijímají, zacházejí nebo manipulují s potravinou rostlinného původu včetně subjektů, které potraviny rostlinného původu dovezou a přímo prodávají, včetně různých typů pojízdných prodejen. Potravinu má nahlásit provozovatel potravinářského podniku (dále jen „PPP“) v místě určení. Seznam potravin rostlinného původu, na které se nařízení vlády vztahuje: a)    čerstvé ovoce druhu
 1. broskve,
 2. hrušky,
 3. jablka,
 4. jahody,
 5. meruňky,
 6. slívy a švestky a
 7. třešně,
b)    čerstvou zeleninu druhu
 1. cibule a česnek,
 2. mrkev, petržel kořenová a celer bulvový,
 3. rajčata, papriky, okurky nakládačky a okurky salátové,
 4. saláty, pekingské zelí a chřest,
 5. zelí hlávkové, kapusta hlávková, kapusta růžičková, květák, brokolice a kedluben,
c)   brambory konzumní rané a brambory konzumní pozdní. 
Povinné informace, které musí PPP v místě určení dle nařízení vlády poskytnout dozorovému orgánu:
 • druh potraviny přicházejícího na místo určení, 
 • množství potraviny přicházejícího na místo určení,
 • členský stát a název a adresa provozovatele potravinářského podniku odesílajícího potravinu na místo určení,
 • adresa místa určení a příjemce potraviny
 • předpokládaná prodejní jednotková cena v místě určení bez daně z přidané hodnoty[1]

Postup informování: Informace o příchodu potraviny musí PPP doručit na příslušný krajský inspektorát SZPI, a to ve formě listinné nebo způsobem umožňující dálkový přenos dat, a to nejméně 48 hodin před příchodem potravin na místo určení. Pro nahlášení potraviny se použije webový formulář na stránkách SZPI: Postup pro registraci nahlašovatele potraviny a pro nahlášení potraviny:

1. Registrace

Registrace se provede na adrese: http://www.szpi.gov.cz/registrace-dovozce.aspx Všechny kolonky ve formuláři jsou povinné. Po odeslání formuláře tlačítkem „Registrovat“ se odešle na uvedený kontaktní mail registrační formulář. Jeho potvrzením se registrace dokončí.  2. Nahlašování potravin Nahlášení potravin se provádí na adrese: http://www.szpi.gov.cz/dovozy-prihlaseni.aspx a to po uvedení mailu uvedeného do registračního formuláře a hesla vygenerovaného systémem, které bylo zasláno na mail uvedený v registračním formuláři. Kolonky označené hvězdičkou (*) jsou povinné a bez jejich vyplnění se formulář neodešle. Příjemce potraviny - vyplňuje se automaticky, dle registračních údajů nahlašovatele potraviny Místo určení potraviny Stejné jako adresa příjemce = zatrhávací okénko
 • pokud zůstane zatržené, je místem určení potraviny adresa nahlašovatele potraviny.
 • Pokud se zatržítko odstraní, objeví se kolonky k vyplnění:
Název, IČ, Adresa, Číslo popisné, obec, PSČ, Kraj – název firmy, IČ, adresa, číslo popisné, obec, PSČ a kraj pro místo určení potraviny Odesílatel potraviny Položky Název, Adresa, Číslo popisné, Obec, PSČ, Země – jsou povinné Informace o zásilce Druh potraviny – vybere se z rolovacího seznamu
 • Komodity jsou stanoveny nařízením vlády 211/2014
Země původu – vyplní se země původu potraviny, nikoli země odkud je potravina odesílána Množství – vyplní se množství v kg – v rolovacím seznamu jednotek jsou vzhledem ke stanoveným komoditám zatím jen kg Předpokládaná prodejní jednotková cena v místě určení (bez DPH) – jde o cenu, za kterou dodavatel prodává potravinu příjemci v místě určení, cena se uvede v Kč/kg. Jednotka je uvedena v rolovacím seznamu, kde je v současné době uvedeno pouze „Kč/kg“. Další kolonky KN, Název potraviny, Výrobce, Číslo šarže, DMT, DP, Počet balení a Druh balení – jsou nepovinné 3. Po vyplnění všech povinných kolonek se zmáčkne tlačítko „Odeslat“

4. Na mail nahlašovatele potraviny přijde potvrzovací mail s přiděleným registračním číslem a zároveň se nahlášená potravina objeví v Seznamu nahlášení, kde je vidět Datum podání hlášení, Registrační číslo, Odesílatel, Druh potraviny, Země původu a Datum příchodu potraviny. Nahlášení potraviny se automaticky odešle na příslušný inspektorát.

5. V části Změna údajů, hesla si nahlašovatel může změnit údaje, které vyplnil při registraci a které se automaticky vyplňují do hlášení potraviny. Zároveň lze změnit heslo vygenerované systémem.

  V případě nefunkčnosti systému využijte pro nahlášení potraviny excelovou tabulku „Nahlášení potravin-formulář“, která je ke stažení na webu SZPI v části Dokumenty ke stažení >Dokumenty - Dovoz. Tuto tabulku je po vyplnění nutné odeslat podle místní příslušnosti na příslušný inspektorát SZPI. K zaslání nahlášení potraviny využijte následující adresy:
Kraj, ve kterém je místo určení potravinyInspektorátKontaktní adresa
Jihomoravský Brno brnozavinac.gifszpi.gov.cz
Zlínský
Olomoucký Olomouc olomouczavinac.gifszpi.gov.cz
Moravskoslezský
Pardubický Hradec Králové hradeczavinac.gifszpi.gov.cz
Královéhradecký
Vysočina Tábor taborzavinac.gifszpi.gov.cz
Jihočeský
Plzeňský Plzeň plzenzavinac.gifszpi.gov.cz
Karlovarský
Středočeský Praha prahazavinac.gifszpi.gov.cz
Praha
Liberecký Ústí nad Labem ustizavinac.gifszpi.gov.cz
Ústecký

Do „předmětu“ mailu napište „nahlášení potraviny dle NV 211/2014“ Pokyny k vyplnění jednotlivých kolonek jsou součástí excelového formuláře pro nahlášení potraviny. 

[1] Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Nahlášení_potravin_formulář.xlsx [20.32 KB]