Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Nové potravinářské předpisy EU – říjen 2019
05.12.2019

O značku Regionální potravina přišel Horecký jablečný zákusek
05.12.2019

Nařízení ÚKZÚZ - bakterie Ralstonia solanacearum v závlahové vodě, vydáno 27. 11. 2019
05.12.2019

Hlášení v systému RASFF: 47. týden 2019
05.12.2019

Ctpp >


Jednání o proexportních aktivitách v sektoru mléka a mléčných výrobků
Datum: 05.11.2015
Ministerstvo zemědělství ČR

Účastníci byli seznámeni s exportními příležitostmi v oblasti mléka a mléčných výrobků ve třetích zemích a nástroji, které ministerstvo v rámci proexportních aktivit využívá. Zemědělští diplomaté prezentovali detailnější podmínky a příležitosti pro tento sektor v destinacích své působnosti, tedy v Číně, Saúdské Arábii, Srbsku a Rusku. Rovněž nabídli své služby, které budou moci exportérům nabídnout po výjezdu do daného teritoria, který je plánován na leden 2016. Doposud méně využívané možnosti exportního financování s podporou státu představil zástupce pojišťovny EGAP Š. Kolanda.

Podobu nového dotačního programu 9.H – Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí, jehož cílem je zintenzivnit podporu společnostem pro prezentaci na zahraničních trzích uvedl E. Vacek. Náměstek ministra zemědělství Jindřich Šnejdrla poté pohovořil o aktuální situaci na trhu s mlékem a dalším směřování dotační politiky v sektoru mléka a novinky z oblasti legislativy pro předmětný sektor prezentovala D. Třísková ze Sekce potravinářských výrob.