Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Test grilovacích tyčinek 2020
09.07.2020

Test grilovacích kořenicích přípravků 2020
09.07.2020

Potravinářská inspekce zjistila doplněk stravy škodlivý pro lidské zdraví s mimořádným množstvím rozpouštědel a dalších nepovolených látek
09.07.2020

Ctpp >


Zákon o potravinách v gesci Mze aktuálně, strategie a problematika bezpečnosti potravin
Datum: 03.11.2015
ČTPP a MZe

Program semináře:

 

l  Zahájení: Ing.Hynek Strnad,  1. víceprezident PK ČR  a předseda ZS KOLI Praha

 

l  Bezpečnost potravin a monitoring cizorodých látek aktuálně

Ing. Jitka Götzová,  ředitelka odboru bezpečnosti potravin MZe

Ing. Petr Beneš, vedoucí odboru bezpečnosti potravin

 

l  Zákon o potravinách č. 110/1997 Sb., problematika a aktuality

Ing. David Zima,  vedoucí oddělení pro úřední kontroly v potravin. řetězci

 

l  Problematika mykotoxinů v potravinách, cizorodé látky v ovoci a zelenině

 Doc. Ing. Luboš Babička CSc., Katedra kvality ČZU Praha

 

l  Výkonnost potravinářského průmyslu se zaměřením na zpracování ovoce

a zeleniny

JUDr. Ing. Josef Mezera CSc., Ing. Zdeňka Náglová, věda a výzkum UZEI

 

l  Diskuze, závěr semináře: Ing. Hynek Strnad, 1. víceprezident PK ČR  a

předseda ZS KOLI

 

                

Seminář se koná ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro potraviny a

pro jeho účastníky  je bezplatný !!!

 

                

Seminář je určen pro vedoucí pracovníky a pracovníky výroby, kontroly jakosti potravin

a laboratoří.

 

   Doporučený počet účastníků semináře je 2 - 4 osoby  na společnost.

 

Seminar bezpecnosti potravin - listopad 2015.doc