Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Odvádět odvody i za dobu, kdy zaměstnanec bude doma, nedává smysl. Česká mutace kurzarbeitu by také primárně neměla podporovat přechod zaměstnance k jinému zaměstnavateli
18.09.2020

Hospodářská komora vládě: Kurzarbeit podnikatelé vítají, sporné body by ale měla vláda přehodnotit
18.09.2020

Africký mor prasat je již ve třech ze čtyř zemí sousedících s ČR
18.09.2020

Ocenění Regionální potravina si převzalo sedm producentů z Pardubického kraje
18.09.2020

Ctpp >


Seminář představí membránové procesy v mlékárenství
Datum: 03.10.2014
Potravinářská komora ČR
Přihlašujte se přes on-line přihlášku do 7.11. Moderní separační metody založené na membránových procesech nacházejí stále ve větší míře uplatnění v mlékárenském průmyslu. Jedná se především o tlakové membránové pro-cesy (mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace, reverzní osmóza) a elektrodialýzu. Jsou použi-telné v celém spektru výroby a zpracování mléka od prvovýroby přes ošetření mléka až po výrobu sýrů a dalších mlékárenských výrobků, jako je sušená demineralizovaná syrovátka, mléčné a syrovátkové koncentráty, laktóza, minerální soli a další izoláty mléčných složek. Tyto procesy většinou probíhají bez přídavku dalších chemikálií a při nízké teplotě, proto ne-dochází ke změně senzorických vlastností produktů ani není třeba energie na ohřev a chlaze-ní. V konečném důsledku jsou levnější a šetrnější k surovině než klasické separační metody. Program semináře se věnuje teorii membránových procesů, jejich využití v mlékárenském průmyslu, dále využití vedlejších proudů těchto procesů a v neposlední řadě je doplněn o praktické zkušenosti s demineralizací syrovátky pomocí elektrodialýzy v závodě Moravia Lacto a.s. Jihlava. Podrobný program je ke stažení v PDF. Seminář je určen pro technology v mlékárnách a potravinářských provozech, výzkumné a akademické pracovníky, management firem, studenty a další zájemce o problematiku mem-bránových procesů v potravinářství a mlékárenství. Cena semináře: 700 Kč, členové CZEMP a ČTPP 500 Kč, studenti 300 Kč. Platba hotově na místě nebo po dohodě na fakturu. Místo konání: Potravinářská komora, Areál Markland Klimacentrum, Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 - Malešice (1. patro. č. dveří 130) Kontakt: info@cemp.cz, tel.: 724 959 544, www.czemp.cz, www.ctpp.cz

Seminář MP v mlékárenství 11_11_2014_pozvánka.pdf [258.53 KB]