Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Test grilovacích tyčinek 2020
09.07.2020

Test grilovacích kořenicích přípravků 2020
09.07.2020

Potravinářská inspekce zjistila doplněk stravy škodlivý pro lidské zdraví s mimořádným množstvím rozpouštědel a dalších nepovolených látek
09.07.2020

Ctpp >


Mise Evropské komise dopadla pro ČR úspěšně
Datum: 02.11.2015
SVS ČR

Mezi roky 2010 až 2014 proběhlo v různých oborech celkem 18 auditů. V průběhu mise uskutečněné od 20. do 23. 10. 2015 auditoři FVO prověřovali, jak české dozorové orgány plní celkem 60 doporučení předchozích misí. Většina doporučení (52) byla misí shledána jako přijatá, na sedmi z nich se stále pracuje, jako dosud nevyřešené bylo označeno jedno doporučení.

Inspektoři ohodnotili vzájemnou spolupráci během příprav i samotné realizace auditu jako velmi dobrou. Zvláště vyzdvihli rychlou reakci na poslední dva audity (mise 2014-7068 od 9. do 18. 9. 2014 a mise 2014-7060 od 16. do 20. 6. 2014) zaměřené na vedlejší živočišné produkty a welfare (pohodu zvířat), kde již na základě doporučení Evropské komise přijala Česká republika celou řadu opatření.

Mise se netýkala pouze Státní veterinární správy. Účastnili se jí také zástupci Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, Generálního ředitelství cel, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv. Audit zahrnoval oblast celého potravinového řetězce, tzv. „od vidlí až po vidličku“.

Většina zástupců dozorových organizací kladně ohodnotila přístup FVO k jednání a shodla se na přínosnosti auditů z pohledu podpory obchodu v rámci Evropské unie i obchodu se třetími zeměmi.


Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS