Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Nové potravinářské předpisy EU – říjen 2019
05.12.2019

O značku Regionální potravina přišel Horecký jablečný zákusek
05.12.2019

Nařízení ÚKZÚZ - bakterie Ralstonia solanacearum v závlahové vodě, vydáno 27. 11. 2019
05.12.2019

Hlášení v systému RASFF: 47. týden 2019
05.12.2019

Ctpp >


GM rýže v centru zájmu šlechtitelů
Datum: 02.11.2015
Biotrin

Jeden z projektů se např. zabýval biofortifikovanou rýží se zvýšeným obsahem kyseliny listové (vitamínu B9). Tato upravená rýže obsahuje 150x více kyseliny listové než obyčejná rýže, která má jen nepatrné množství tohoto vitamínu. Deficit kyseliny listové způsobuje závažná onemocnění jako např. anémii, kardiovaskulární onemocnění, rakovinu apod. Navíc se vitamíny řadí mezi nestabilní molekuly, které snadno degradují na světle, teple, vlhku či vzduchu. Proto je těžké zachovat jejich obsah při dlouhodobějším skladování. Vědcům z belgické univerzity v Gentu se podařilo najít způsob, jak stabilizovat zvýšený obsah kyseliny listové v této biofortifikované rýži. Provedli to s pomocí dvou strategií, kdy za prvé využili proteinu z kravského mléka vázajícího kyselinu listovou a za druhé upravili molekuly kyseliny listové v závěrečné fázi její produkce.

V jiném výzkumném projektu se podařilo sekvenovat přes 3.000 druhů rýže z 89 zemí. Jednalo se o projekt filipínského institutu International Rice Research Institute a čínských vědeckých institucí. Tento rozsáhlý soubor dat nyní představuje významný zdroj informací o přirozených genetických variacích různých druhů rýže a pro objevení nových genů, nesoucích ekonomicky důležité znaky. Získané informace by měly urychlit vývoj nových, lepších druhů rýže, které budou např. nutričně kvalitnější, odolné vůči chorobám a škůdcům či rezistentní k suchu.

 

Zdroje:

http://www.ugent.be/en/news/bulletin/scientists-develop-rice-with-high-folate-stability

http://irri.org/news/media-releases/big-data-on-3-000-rice-genomes-available-on-the-aws-cloud