Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Modul 2: Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa
10.10.2022

Big Science Business Forum 2022
07.10.2022

Modul 1: Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa
05.10.2022

Česko-polský workshop k Evropským partnerstvím - CET, DUT a Water4All
04.10.2022

Ctpp >


Přístup k poskytování povinných a nepovinných informací o potravinách
Datum: 14.04.2021
MZe, SZPI, SVS, https://www.bezpecnostpotravin.cz/pristup-k-poskytovani-povinnych-a-nepovinnych-informaci-o-potravinach.aspx