Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Modul 2: Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa
10.10.2022

Big Science Business Forum 2022
07.10.2022

Modul 1: Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa
05.10.2022

Česko-polský workshop k Evropským partnerstvím - CET, DUT a Water4All
04.10.2022

Ctpp >


Podmínky aplikací přípravků na ochranu rostlin pro snížení škod způsobených hrabošem polním v ČR - 2021
Datum: 12.04.2021
ÚKZÚZ, https://www.bezpecnostpotravin.cz/podminky-aplikaci-pripravku-na-ochranu-rostlin-pro-snizeni-skod-zpusobenych-hrabosem-polnim-v-cr-2021.aspx