Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Modul 2: Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa
10.10.2022

Big Science Business Forum 2022
07.10.2022

Modul 1: Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa
05.10.2022

Česko-polský workshop k Evropským partnerstvím - CET, DUT a Water4All
04.10.2022

Ctpp >


SPOUŠTÍME WEB NOVÉHO RÁMCOVÉHO PROGRAMU HORIZONT EVROPA
Datum: 08.03.2021
Technologické centrum Akademie věd ČR, https://www.tc.cz/cs/novinky/spoustime-web-noveho-ramcoveho-programu-horizont-evropa