Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Modul 2: Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa
10.10.2022

Big Science Business Forum 2022
07.10.2022

Modul 1: Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa
05.10.2022

Česko-polský workshop k Evropským partnerstvím - CET, DUT a Water4All
04.10.2022

Ctpp >


Zemědělská půda v České republice získala digitální podobu
Datum: 12.03.2021
MZe, http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2021_zemedelska-puda-v-ceske-republice.html