Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Modul 2: Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa
10.10.2022

Big Science Business Forum 2022
07.10.2022

Modul 1: Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa
05.10.2022

Česko-polský workshop k Evropským partnerstvím - CET, DUT a Water4All
04.10.2022

Ctpp >


Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách v roce 2020
Datum: 16.03.2021
SZPI, https://www.bezpecnostpotravin.cz/zprava-o-vysledcich-planovane-kontroly-cizorodych-latek-v-potravinach-v-roce-2020.aspx