Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Modul 2: Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa
10.10.2022

Big Science Business Forum 2022
07.10.2022

Modul 1: Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa
05.10.2022

Česko-polský workshop k Evropským partnerstvím - CET, DUT a Water4All
04.10.2022

Ctpp >


Hlášení v systému RASFF: 9. týden 2021
Datum: 11.03.2021
Mgr. Dana Koubová, IPBP, http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/