Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Modul 2: Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa
10.10.2022

Big Science Business Forum 2022
07.10.2022

Modul 1: Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa
05.10.2022

Česko-polský workshop k Evropským partnerstvím - CET, DUT a Water4All
04.10.2022

Ctpp >


Webinář „Aktuální situace v Libanonu a příležitosti pro český export v oblasti mléčných výrobků, piva a potravinářských zařízení“, 10. 3. 2021
Datum: 08.03.2021
MZe, http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/zemedelsti-diplomate/libanon/pozvanka-na-webinar-aktualni-situace-v.html