Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Modul 2: Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa
10.10.2022

Big Science Business Forum 2022
07.10.2022

Modul 1: Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa
05.10.2022

Česko-polský workshop k Evropským partnerstvím - CET, DUT a Water4All
04.10.2022

Ctpp >


Informační leták pro chovatele při žádostech o kompenzace
Datum: 05.03.2021
IPBP, SVS, https://www.bezpecnostpotravin.cz/informacni-letak-pro-chovatele-pri-zadostech-o-kompenzace.aspx