Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Program THÉTA: Oznámení termínu vyhlášení a předběžných parametrů 4. VS
05.11.2020

EnerDigit Call 2020: Informační webinář
05.11.2020

Africký mor prasat se v Německu šíří směrem k České republice
04.11.2020

Publikace "Příklady rostlin vyšlechtěných s pomocí nových technik šlechtění - CRISPR, TALEN"
04.11.2020

Ctpp >


Plýtvání potravinami versus bezpečnost potravin
Datum: 03.11.2020
Společnost pro výživu, z.s.
Vydáno: 3.11.2020
 
Autor: Společnost pro výživu
Článek publikovaný v časopise Zpravodaj pro školní a dietní stravování 5/2020


Foto: Shutterstock

Článek "Plýtvání potravinami versus bezpečnost potravin" publikovala Společnost pro výživu v časopise "Zpravodaj pro školní a dietní stravování" 5/2020.

K tomu, aby v podniku veřejného stravování došlo u potravin k překročení DMT, by nemělo prakticky dojít. Používání potravin s prošlým DMT v provozovnách společného stravování k přípravě pokrmů je sice možnou, avšak ne běžnou praxí a svědčí o nezvládnutí správné výrobní a hygienické praxe v tomto podniku a o nefunkčnosti systému založeném na principech kritických bodů. Posouzení dodržování zásad včasné spotřeby potravin (založené na kontrole doby spotřeby a doby minimální trvanlivosti) bývá předmětem zájmu kontrolních orgánů a případně zjištěné prohřešky mohou být důvodem pro uložení nápravných opatření i udělení sankce.

Účinným nástrojem, jak lze předcházet těmto situacím je uplatnění principů jako je FIFO (First in, first out, česky „první do skladu, první ze skladu“), tzn. co naskladním nejdříve, nejdříve použiji. Účinnějším se však zdá být použití principu FEFO (First expirated, first out), tzn. tu potravinu, u které končí datum údržnosti, použiji nejdříve.

 

Zdroj: Společnost pro výživu