Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Program THÉTA: Oznámení termínu vyhlášení a předběžných parametrů 4. VS
05.11.2020

EnerDigit Call 2020: Informační webinář
05.11.2020

Africký mor prasat se v Německu šíří směrem k České republice
04.11.2020

Publikace "Příklady rostlin vyšlechtěných s pomocí nových technik šlechtění - CRISPR, TALEN"
04.11.2020

Ctpp >


Spotřeba antimikrobik ve veterinární medicíně v EU v letech 2010 - 2018
Datum: 02.11.2020
KM EFSA
Vydáno: 26.10.2020
 
Autor: KM EFSA
Byla zveřejněna zpráva ESVAC za rok 2018

Sledování spotřeb veterinárních léčivých přípravků má v České republice dlouhodobou tradici. Počátky budování systému umožňujícího dlouhodobě a stabilně monitorovat prodeje veterinárních léčivých přípravků se datují od roku 2000, kdy Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) začal ve spolupráci s dotčenými subjekty shromažďovat potřebná data.

V souvislosti s aktuálností řešení problematiky rezistence k antimikrobikům narůstá zejména v poslední dekádě tlak nejen na sledování prodejů veterinárních antimikrobik, ale, což dokládá nový právní předpis - nařízení (EU) 6/2019 o veterinárních léčivých přípravcích, také tlak na sledování přesného používání koncovými uživateli.

U zvířat produkujících potraviny se jedná o sledování dat o používání veterinárních léčivých přípravků obsahujících antimikrobika na úrovni hospodářství. Také u zvířat v zájmovém chovu výše uvedená evropská legislativní norma ukládá do budoucna (2030) sledování přesného používání antimikrobik.

Zprávu o prodeji antimikrobik v 31 evropských státech v roce 2018, včetně sledování vývojových trendů od roku 2010 – 2018, najdete na webu Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA).

Informace o jednotlivých národních trendech v prodejích antimikrobik v letech 2010 – 2018 najdete také na webu EMA.

Zdroj: EMA