Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Vláda dnes nastaví strategii vzdělávací politiky země do roku 2030. Zaměstnavatelům ale nebude umožněno se na koordinaci odborného vzdělávání podílet
20.10.2020

Zpráva k pilotní studii věnované měření soli v polévkách připravovaných ve školních jídelnách Zlínského kraje
20.10.2020

Kozí sýr prodávaný v Lidlu obsahoval listerie
20.10.2020

Státní zemědělský intervenční fond zahajuje tradiční spotřebitelskou soutěž, letos s názvem „Stříhejte kolem dokola!“
20.10.2020

Ctpp >


Grant EFSA: Automatizace některých kroků procesu systematického přezkumu za použití umělé inteligence
Datum: 06.10.2020
KM EFSA
Vydáno: 1.10.2020
 
Autor: KM EFSA
GP/EFSA/AMU/2020/03. Termín podání návrhů: 15. ledna 2021

Cílem systematického přezkumu (systematic review) je poskytnout celkový, vyčerpávající souhrn důkazů týkající se výzkumné otázky. Jedná se o důkladný proces, který je náročný časově, finančně i personálně. Proces je stejný u EFSA, ECHA, EMA a ECDC a liší se pouze různými způsoby provádění.

Používání strojového učení a dalších technik umělé inteligence má potenciál snížit náklady redukcí času potřebného k provedení pracovně náročných úkolů, zlepšit reprodukovatelnost a umožnit rozvoj, aktualizaci a dodání včasných a dostupných informací manažerům rizika.

Grant je rozdělen do dvou částí:
1. Hlavním cílem první části je podpora EFSA v jeho spolupráci s ICASR (International Collaboration for the Automation of Systematic Reviews) za účelem dalšího rozvoje vize a strategie EFSA v oblasti systematického přezkumu.
2. Hlavním cílem druhé části je zvýšit úroveň automatizace fáze extrakce dat, protože tato oblast je v současné době velmi drahá a náchylná k chybám. Úsilí v této oblasti vyvíjí EFSA, US EPA (US Environmental Protection Agency) a Cochrane Collaboration (nezávislá nezisková nevládní organizace sdružující odborníky z celého světa, kteří provádějí nezávislé lékařské testy, studie a metaanalýzy), nicméně k dosažení tohoto cíle je ještě daleko.

Veškeré informace ke grantu vč. termínů a zadávací dokumentace naleznete na webu EFSA.

Termín podání návrhů: 15. ledna 2021

Zdroj: EFSA