Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Ruští biologové sekvenovali genom fuzária
23.10.2020

Nová metoda detekce geneticky editovaných plodin!?
23.10.2020

Paušální daň: Návrh Hospodářské komory zjednodušit živnostníkům život se stává realitou
23.10.2020

Komentář prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého k zákazu prodeje a uzavření provozoven
23.10.2020

Ctpp >


Vyžadujte od prodejců dodržování pravidel hygieny
Datum: 09.10.2020

07.10.2020 | Jsou předpisy dána přesná hygienická pravidla pro prodej? Musí mít prodávající rukavice, může obsluhovat v „teplákové bundě“, musí mít pokrývku hlavy, může zároveň manipulovat s penězi?

<

Hygienická pravidla jsou dána nejen pro prodej, ale pro všechny fyzické osoby přicházející při výrobě potravin nebo při uvádění potravin do oběhu do přímého styku s potravinami, pokrmy, zařízením, náčiním nebo plochami, které jsou ve styku s potravinami nebo pokrmy (tzv. „fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné“), tyto osoby musí mít zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví.

Tuto povinnost stanovuje zákon na ochranu veřejného zdraví. Podrobněji je to rozpracováno ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví o hygi- enických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. Vyhláška mimo jiné upravuje zásady osobní a provozní hygieny.

Tam se mj. uvádí, že je nutno:

pečovat o tělesnou čistotu a před započetím vlastní práce, při přechodu z nečisté práce na čistou (například úk- lid, hrubá příprava), po použití záchodu, po manipulaci s odpady a při každém znečištění je nutno si umýt ruce v telplé vodě s použitím vhodného mycího (případně dezinfekčního) prostředku;

nosit osobní ochranné prostředky, ze- jména pracovní oděv, pracovní obuv a pokrývku hlavy při výrobě potravin. Pracovní oděv musí být udržován v čistotě a podle potřeby měněn v průběhu směny;

zdržet se jakéhokoliv nehygienického chování na pracovišti (například kon- zumace jídla, kouření, úpravy vlasů a nehtů);

mít na rukou krátce ostříhané a čisté nehty a ruce bez ozdobných předmětů. Pokud máme podezření, že ze strany prodávajícího dochází k vážným porušením principů hygienického prodeje, jistě nejjednodušší a i logickou reakcí je ode- jít a do tohoto obchodu již nikdy nejít. 

Správný postup ale je upozornit na svoji výhradu vedoucího prodejny. Pokud nepochodíme – uplatnit podnět u dozorového orgánu (Státní zemědělská a potravinářská inspekce, hygienická služba), možno i prostřednictvím například naší spotřebitelské organizace (Sdružení českých spotřebitelů).