Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Molekulární „poplašný“ systém, který chrání rostliny před predátory
25.09.2020

Evoluční původ SARS-CoV-2 odhalen?
25.09.2020

Podnikatelé požadují od vlády plán, jaké kroky budou zaváděné při určitém množství denních přírůstků nemocných nebo hospitalizovaných s covid-19
25.09.2020

Do Turecka zítra zamíří česká podnikatelská delegace
25.09.2020

Ctpp >


Cesta za zkušenostmi v jiných krajích
Datum: 10.09.2020
Eagri.cz

Cesta za zkušenostmi v jiných krajích

Datum: 16.9.2020  14:00 – 18.9.2020  15:00
Místo konání: Odjezd od Městského úřadu v Pilníkově, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, okr. Trutnov, dále dle pozvánky
Tématické zaměření akce: Rozvoj zemědělství a venkovské ekonomiky, sdílení zkušeností a příkladů praxe s realizací projektů Programu rozvoje venkova, SCLLD
Cílová skupina: Zástupci místních akčních skupin, zemědělských subjektů, obcí a široká odborná i laická veřejnost
Kategorie: Den otevřených dveří, exkurze

Celostátní síť pro venkov, Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s Místní akční skupinou Království – Jestřebí hory, o.p.s. Vás srdečně zvou na akci Cesta za zkušenostmi v jiných krajích.

Pozvánku s podrobným programem na tuto třídenní exkurzi do Zlínského kraje naleznete ke stažení na webových stránkách SZIF.