Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

SZPI uzavřela po skončení nouzového stavu 14 prodejen potravin
31.07.2020

Jihomoravský kraj zná nominované na ocenění Regionální potravina
31.07.2020

Při společné kontrole s celníky a policisty v areálu SAPA odhalili veterinární inspektoři několik porušení zákona
31.07.2020

ÚKZÚZ zahájil zkoušení přípravků na ochranu rostlin pro ekologické zemědělství a integrovanou produkci
31.07.2020

Ctpp >


Tendr EFSA: Skrínink nových chemických rizik v potravním řetězci (OC/EFSA/SCER/2020/02)
Datum: 22.07.2020
KM EFSA
Vydáno: 21.7.2020
 
Autor: KM EFSA
Termín pro přihlášení do tendru: 30. 9. 2020

Cílem
této veřejné zakázky je uzavřít smlouvu na vykonávání specifických úkolů v definovaném období.

Předmětem projektu je analyzovat potraviny a krmiva a zjišťovat přítomnost chemických látek, které mohou být potenciálně rizikové. Projekt navazuje na předchozí práci, ve které bylo necílenými analýzami identifikováno 212 podezřelých chemických látek. Přítomnost těchto látek v potravinách a krmivech bude kvantifikována a bude provedeno hodnocení rizik.

Specifické cíle:

SC 1: formou skríninku sledovat 212 chemických látek, které jsou registrovány pod REACH a dosud nebyly označeny jako kontaminanty potravního řetězce a byly označeny jako vysoce prioritní prací Oltmanns et al. 2020 a v externí vědecké zprávě EFSA z roku 2019 (viz podkladové informace);

SC 2: současně použít necílené skríninkové metody pro odhalování halogenovaných organických sloučenin, které mohou být do potravního řetězce zaneseny nezáměrně prostřednictvím průmyslových a/nebo antropogenních zdrojů, a které dosud nebyly označeny jako kontaminanty;

SC 3: kvantifikovat výskyt omezeného počtu chemických látek v potravinách a krmivech (tyto látky jsou
podskupinou látek sledovaných u SC1 a SC2);

SC 4: posoudit detailně, po konzultaci s EFSA, význam zjištěného množství látek (SC 3) v potravinách a krmivech a provést charakterizaci rizika.

Veškeré informace k tendru je možné nalézt na elektronickém tržišti EU (TED).

Zdroj: EFSA