Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

SZPI uzavřela po skončení nouzového stavu 14 prodejen potravin
31.07.2020

Jihomoravský kraj zná nominované na ocenění Regionální potravina
31.07.2020

Při společné kontrole s celníky a policisty v areálu SAPA odhalili veterinární inspektoři několik porušení zákona
31.07.2020

ÚKZÚZ zahájil zkoušení přípravků na ochranu rostlin pro ekologické zemědělství a integrovanou produkci
31.07.2020

Ctpp >


Konference Dietní výživa 2020
Datum: 22.07.2020
Společnost pro výživu, z.s.
Vydáno: 17.7.2020
 
Autor: Společnost pro výživu
Konference se bude konat 8. října v Praze.


Foto: Shutterstock

Pořadatel:  Společnost pro výživu, z.s., organizačně zajišťuje výživaservis s.r.o.
Termín akce: 8. října 2020
Místo konání: Praha, Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Slezská 7, Praha 2

Témata konference:

  • Výživa ve zdraví i ve vyhraněných situacích
  • Malnutrice a refeeding
  • Dietní výživa (Vzdělávání ve výživě)
  • Co nás profesně trápí či podporuje (zdravotnická zařízení sociální ústavy, dětské domovy – workshop)

 
Změna programu vyhrazena.

 

 

Zdroj: Společnost pro výživu