Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Molekulární „poplašný“ systém, který chrání rostliny před predátory
25.09.2020

Evoluční původ SARS-CoV-2 odhalen?
25.09.2020

Podnikatelé požadují od vlády plán, jaké kroky budou zaváděné při určitém množství denních přírůstků nemocných nebo hospitalizovaných s covid-19
25.09.2020

Do Turecka zítra zamíří česká podnikatelská delegace
25.09.2020

Ctpp >

Pracovní skupina pro maso


Potravinářská komora ČR spouští 8.ročník soutěže HRAVĚ ŽIJ ZDRAVĚ
Datum: 24.09.2014
Potravinářská komora ČR

Hlavním cílem projektu Hravě žij zdravě je pomocí interaktivního internetového kurzu hravou formou poskytnout validní informace, změnit postoje a chování žáků základních škol v oblasti příjmu a výdeje energie, tj. snaha změnit nevhodné stravovací návyky, zlepšit pitný režim a zvýšit pohybovou aktivitu u dětí a tím preventivně působit proti vzniku nadváhy a obezity.

Tento internetový vzdělávací kurz je na www.soutez.hravezijzdrave.cz přístupný všem zájemcům o zdravý životní styl po celý rok, nicméně od září do prosince probíhá jeho soutěžní část, která je určená žákům pátých tříd základních škol z celé ČR.

Samotné soutěži předchází registrace pedagogů a žáků do kurzu. Od 8. 9. 2014 se mohou do kurzu hlásit pedagogové, kteří vytvoří pomyslné třídy, do nichž se registrují samotní žáci. Od 22. 9. 2014 probíhá již samotná registrace páťáků. Registrace končí 3. 12. 2014 a soutěž trvá až do 31. 12. 2014.

Pro nejúspěšnější třídní kolektivy jsou i letos připraveny ceny podporující aktivní životní styl. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na počátku roku 2015.

Hlavním partnerem osmého ročníku je Potravinářská komora ČR. Odbornými garanty projektu jsou STOB a Poradenské centrum Výživa dětí. Kurz byl v roce 2014 podpořen dotačním programem Ministerstva zdravotnictví ČR: Národní program zdraví – Projekty podpory zdraví.