Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Vyšší omega-3 index je spojený s lepší kontrolou astmatu
18.02.2020

Zvýšení tolerance rýže vůči suchu
17.02.2020

Opravdu nakrmeni!?
17.02.2020

Moderní technologie jako nástroj k řešení krizí: používání NGS k potlačování alimentárních onemocnění v EU
17.02.2020

Ctpp >

Pracovní skupina ječmen


Po novele je Nařízení vlády č. 125/2011 o něco jednodušší
Datum: 23.09.2014
SVS

Jednak je doba nahlášení zásilky živočišných produktů z jiných členských států prodloužena z původních 24 hodin na 48 hodin před příchodem na místo určení, aby se nemohlo stát, že než bude popřípadě zásilka veterinárně prověřena, bude již dále distribuována.

A další významná změna a zjednodušení je, že nyní bude příjemce hlásit příjem zásilky nikoli poštou či faxem nebo do datové schránky, ale pouze prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy – proto jsme aktualizovali elektronický formulář, který bude dostupný hned na úvodní stránce www.svscr.cz. A tento formulář bude možné vyplnit a odeslat přímo na této webové stránce bez použití prohlížeče PDF souborů, jako tomu bylo dosud. Aby bylo možné zachovat přijatelný uživatelský komfort, byl tento formulář (a spolu s ním i další elektronické formuláře) doplněn jednoduchým systémem registrace (nejedná se o sběr informací o ohlašovatelích, ale o bezpečnostní důvody, např. vyloučení ataku spamových automatů).

V obsahové stránce formuláře došlo v podstatě kromě termínu k jediné změně  - byla přidána kolonka pro jednotkovou cenu.

Po vyplnění formuláře lze jen stisknout tlačítko „odeslat on line“, samozřejmě za předpokladu připojení PC k internetu.

Je nutné připomenout, že podobně jako tomu bylo dosud, je možné za nesplnění ohlašovací povinnosti o přijetí zásilky udělit pokutu až do výše jednoho milionu korun. Nařízení nabývá účinnosti dnem uvedení ve sbírce zákonů.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS