Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Odvádět odvody i za dobu, kdy zaměstnanec bude doma, nedává smysl. Česká mutace kurzarbeitu by také primárně neměla podporovat přechod zaměstnance k jinému zaměstnavateli
18.09.2020

Hospodářská komora vládě: Kurzarbeit podnikatelé vítají, sporné body by ale měla vláda přehodnotit
18.09.2020

Africký mor prasat je již ve třech ze čtyř zemí sousedících s ČR
18.09.2020

Ocenění Regionální potravina si převzalo sedm producentů z Pardubického kraje
18.09.2020

Ctpp >


Výskyt hraboše polního v březnu 2020
Datum: 00.00.0000
UKZÚZ
Vydáno: 7.4.2020
 
Autor: ÚKZÚZ
Tisková zpráva ÚKZÚZ

Celorepublikový průměr intenzity hrabošů dosáhl v březnu 10násobku prahu škodlivosti, i nadále se drží vysoko nad prahem škodlivosti. Tento stav představuje vysoké riziko ohrožení zemědělských porostů vzhledem ke zvyšující se aktivitě hrabošů v jarním období. Nárůst populační hustoty hrabošů byl v březnu zaznamenán ve Středočeském, Olomouckém a zejména v Pardubickém kraji.

Březnová data z monitoringu výskytu hraboše polního v celostátním měřítku potvrzují pokles populací hrabošů (z únorového průměru 655 aktivních východů z nor/ha na 478 aktivních východů z nor/ha, tedy pokles o 27 %). Situace je i nadále srovnatelná s jarem 2019, kdy bylo v tuto dobu průměrně 513 aktivních východů z nor/ha. Přestože populační hustota hraboše celkově klesá, dosahuje současný celorepublikový průměr intenzity jeho výskytu téměř 10násobku jarního prahu škodlivosti, což stále představuje velmi vysoké riziko pro zemědělské porosty. Při této intenzitě výskytu hrabošů jsou ohroženy nejen porosty ozimů, ale i porosty jarních plodin, které představují šťavnatý, a tedy velmi atraktivní zdroj potravy.

V současné době  evidujeme nárůst populační hustoty hrabošů ve Středočeském, Olomouckém a zejména Pardubickém kraji.  

To také potvrzuje předpoklad, že gradace hraboše může v tomto roce zasáhnout řadu okresů v Čechách. Stále platí, že nejohroženějším je kraj Jihomoravský. V ostatních krajích riziko naopak klesá či stagnuje.
Aktuální míru rizika ohrožení zemědělských porostů v jednotlivých krajích přinášíme v příloze.

Zda se budou škody, způsobené hrabošem polním v loňském roce, opakovat, rozhodne až rozvoj jeho populací v průběhu měsíců května a června. Inspektoři ÚKZÚZ budou nadále sledovat aktuální vývoj intenzity výskytu tohoto škůdce a průběžně informovat veřejnost mj. i na stránkách Rostlinolékařského portálu.

Aktuální situaci kalamitního přemnožení hraboše polního je možné sledovat na Rostlinolékařském portálu v aplikacích Mapy výskytu ŠO nebo Aktuální výskyt v okrese. Pravidelné informace z vybraných okresů je možné zasílat i na e-mailovou adresu (mp4) uživatele.

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí

 

Příloha

 

Zdroj: ÚKZÚZ