Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Odvádět odvody i za dobu, kdy zaměstnanec bude doma, nedává smysl. Česká mutace kurzarbeitu by také primárně neměla podporovat přechod zaměstnance k jinému zaměstnavateli
18.09.2020

Hospodářská komora vládě: Kurzarbeit podnikatelé vítají, sporné body by ale měla vláda přehodnotit
18.09.2020

Africký mor prasat je již ve třech ze čtyř zemí sousedících s ČR
18.09.2020

Ocenění Regionální potravina si převzalo sedm producentů z Pardubického kraje
18.09.2020

Ctpp >


Aktivity na podporu VaVaI COVID-19
Datum: 26.03.2020
TA ČR

Aktivity na podporu VaVaI COVID-19

Předsednictvo TA ČR rozhodlo, vzhledem k naléhavosti situace ohledně pandemie COVID-19, že příjemci realizovaných projektů, které se věnují výzkumným tématům souvisejícím s touto pandemií, budou moci požádat o jejich rozšíření. Rovněž budou osloveni příjemci Programu GAMA 2, aby zvážili přednostní podporu těm dílčím projektům, které se zabývají výzkumem souvisejícím s COVID-19. V připravované výzvě programu mezinárodní spolupráce DELTA 2 vyzveme partnerské zahraniční agentury, aby zvážily zaměření projektů na výzkum, související s COVID-19.