Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Molekulární „poplašný“ systém, který chrání rostliny před predátory
25.09.2020

Evoluční původ SARS-CoV-2 odhalen?
25.09.2020

Podnikatelé požadují od vlády plán, jaké kroky budou zaváděné při určitém množství denních přírůstků nemocných nebo hospitalizovaných s covid-19
25.09.2020

Do Turecka zítra zamíří česká podnikatelská delegace
25.09.2020

Ctpp >


Hlídáte si příjem tuků? I těch skrytých?
Datum: 11.02.2020

07.02.2020 | Tuky patří vedle bílkovin a sacharidů mezi základní živiny. Jejich běžná, nedostatečná, ale i nadměrná konzumace ovlivňuje zdraví člověka pozitivním i negativním způsobem. Zákeřné mohou být obzvlášť tuky skryté a je tedy jen na spotřebiteli, aby se v nich orientoval.

 

Tuky patří mezi velmi často diskutovaná témata v  souvislosti s  kvalitou stravování. O výživě byla napsána spousta knih. Je až s podivem, kolik rozporuplných informací týkajících se tuků v nich můžeme najít. Příčin je několik. Problém je, že tuky vždy konzumujeme jako součást celkové stravy a z pohledu vlivu konzumace tuků na lidské zdraví existuje spousta činitelů, jako je rovnováha příjmu a výdeje energie, poměr tuků a ostatních živin v rámci stravy, celková skladba mastných kyselin, které přijímáme ze všech potravin, stejně jako synergické či antagonistické působení některých živin na rizikové faktory neinfekčních onemocnění hromadného výskytu.

Mezi tato onemocnění se řadí srdečně cévní onemocnění, obezita, vysoký krevní tlak, diabetes 2. typu a  některá nádorová onemocnění. Záleží i  na tom, jak se s  tuky nakládá a  jaké tuky se používají k  různým účelům. Všechny tyto souvislosti je potřeba sledovat v celkovém kontextu. Autorům článků a  knih často chybí znalosti o  složení výrobků i  výrobních technologiích.

Co jsou skryté tuky?

Tuky se dělí na zjevné (například tuk určený na mazání na pečivo, olej apod.) a  skryté (tj. tuk obsažený v  potravinách, zejména v masných výrobích, sýrech, sladkostech nebo pečivu či některých pokrmech jako např. pizza). Viditelné tuky při nákupu (např. tuk v mase), přípravě pokrmů (používání olejů, mazání na chleba) nebo konzumaci vidíme, skryté tuky nevidíme.

Na skryté tuky je potřeba dávat větší pozor. Balené potraviny na trhu mají informaci o obsahu tuku a nasycených mastných kyselin uvedenu v rámci výživových údajů na obale. Je potřeba číst etikety. U některých potravin upozorňují na obsah tuku přívlastky vyplývající z legislativy jako např. „nízkotučný“, „polotučný“, „třičtvrtětučný“, „plnotučný“, případně uvedení obsahu tuku nad rámec výživových údajů, což usnadňuje informovaný, kvalifikovaný výběr.

Dávat si pozor na skryté tuky se týká hlavně nebalených potravin, kde tato informace chybí. Informace o výživové hodnotě by měly být k  dispozici na vyžádání u obsluhy, ale málokdo této možnosti využije. U hotových pokrmů v restauracích přehled zcela chybí.