Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Vyšší omega-3 index je spojený s lepší kontrolou astmatu
18.02.2020

Zvýšení tolerance rýže vůči suchu
17.02.2020

Opravdu nakrmeni!?
17.02.2020

Moderní technologie jako nástroj k řešení krizí: používání NGS k potlačování alimentárních onemocnění v EU
17.02.2020

Ctpp >


Konference Jód v těhotenství
Datum: 11.02.2020
SZÚ
Vydáno: 11.2.2020
 
Autor: SZÚ
Konference se koná dne 3. 3. 2020 v budově SZÚ.

Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu při Státním zdravotním ústavu v Praze
Společnost hygieny a komunitní medicíny ČSL JEP
Endokrinologická společnost ČSL JEP
Česká lékařská komora 

Vás srdečně zvou na XIII. konferenci
JÓD V TĚHOTENSTVÍ

 

Konference se koná dne 3. 3. 2020 od 9,30 hod. do 15,00 hod. ve velké posluchárně budovy č. 11 Státního zdravotního ústavu, Šrobárova 48, Praha 10. Účast na konferenci je bezplatná. Občerstvení bude zajištěno. Kapacita posluchárny je omezena.     

Přihlášky zasílejte na e-mail: sevcikova@szu.cz, tel.: 267 082 972 nebo anna.niklova@szu.cz,           tel.: 267 082 488 nejpozději do 25. 2. 2020.

Pro přihlášení a vydání potvrzení o účasti uveďte:
- tituly před jménem, jméno a příjmení, tituly za jménem
- datum, místo narození
- organizaci, kde pracujete nebo která Vás vysílá

Poskytnutím Vašich osobních údajů k vydání certifikátu o účasti na akci pořádané Státním zdravotním ústavem Praha, která je součástí systému celoživotního vzdělávání, dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních dat dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Tento souhlas platí po dobu nezbytné archivace podkladů k vydání certifikátu.  

MUDr. Marie Nejedlá, předsedkyně MKJD, odborný garant akce 

 
Zdroj: SZÚ


Foto: Shutterstock