Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

SZPI uzavřela po skončení nouzového stavu 14 prodejen potravin
31.07.2020

Jihomoravský kraj zná nominované na ocenění Regionální potravina
31.07.2020

Při společné kontrole s celníky a policisty v areálu SAPA odhalili veterinární inspektoři několik porušení zákona
31.07.2020

ÚKZÚZ zahájil zkoušení přípravků na ochranu rostlin pro ekologické zemědělství a integrovanou produkci
31.07.2020

Ctpp >


Program stáží EU-FORA: přihlaste se již nyní do čtvrtého kola!
Datum: 17.12.2019
KM EFSA
Vydáno: 16.12.2019
 
Autor: KM EFSA
EFSA zveřejnil výzvu pro zájemce o odbornou stáž v některé z evropských organizací zabývající se hodnocením rizik

EUFORA banner

EFSA vyzývá všechny potenciální zájemce o účast v programu odborných stáží European Food Risk Assessment Fellowship Programme (EU-FORA) k zaslání přihlášky k účasti v cyklu 2020/2021. EU-FORA je klíčovou iniciativou EFSA v oblasti budování kapacit pro hodnocení rizik.
EU-FORA je unikátní příležitostí pro vědce na začátku či nedlouho po začátku své kariéry ze zemí EU a EFTA. Program nabízí zájemcům možnost rozšířit si své praktické zkušenosti vědomosti o hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin.
Program je zaměřen především na hodnocení chemických a mikrobiologických rizik. Je určen profesionálům z následujících oblastí: molekulární biologie, biologie, mikrobiologie, veterinární/humánní medicína, zemědělské vědy, biochemie, chemie, environmentální vědy, technologie potravin, toxikologie (celý seznam oblastí je součástí výzvy).

Přihlaste se do EU-FORA 2020/2021!

Jak program probíhá?
Účastníci programu stráví 12 měsíců v evropské organizaci zabývající se hodnocením rizik (v jiné zemi, než sami žijí). Stanou se řádnými členy týmu organizace, zapojí se do její práce, získají zkušenosti z první ruky a zvýší svoje znalosti v mnoha vědeckých aspektech významných z hlediska hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin. Během programu se také zúčastní specializovaných školení organizovaných EFSA.

Školicí iniciativa EFSA přispívá k budování znalostní komunity a kapacity pro vědecké hodnocení v EU. Posiluje spolupráci mezi agenturami pro bezpečnost potravin v evropských zemích a EFSA a tím také přispívá k harmonizaci přístupů k hodnocení rizik napříč Evropou.

Chcete se zúčastnit programu? Přihlaste se zde.

Má vaše organizace zájem hostit účastníky programu?
Na podzim 2018 zveřejnil EFSA výzvu určenou organizacím, které měly zájem hostit účastníky ve dvou následujících cyklech programu: první začínající v září 2019 a další, začínající v září 2020. Sledujte web EFSA, kde bude další výzva zveřejněna na podzim 2020!

Zdroj: EFSA