Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Světový den hepatitidy: pražská Nemocnice Na Bulovce spouští on-line poradnu pro dotazy veřejnosti na téma žloutenek
06.08.2020

Zelená zpráva 2019: Výdaje na podporu agrárního sektoru se zvýšily o 6,3 procenta na 69,7 miliardy korun
06.08.2020

FAO spustilo novou geoinformační platformu
06.08.2020

Realizace faremního odbytu masa a masných výrobků
06.08.2020

Ctpp >


SZIF spolupořádá mezinárodní konferenci MARS, 26. - 28. 11. 2019
Datum: 27.11.2019

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

 

 

SZIF spolupořádá mezinárodní konferenci MARS

 

 

Praha 26. listopadu 2019 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pořádá ve spolupráci s Evropskou komisí 25. ročník konference MARS 2019, která se koná ve dnech 26. až 28. listopadu. Téměř čtyři sta účastníků z různých organizací Evropské unie zde bude jednat o nových technologiích, které se promítnou do Společné zemědělské politiky.

 

 

Zemědělství má za sebou tisíce let vývoje a inovace byly vždy jeho hnací silou. Kvůli rostoucí globální poptávce po potravinách, omezeným přírodním zdrojům i klimatickým změnám se zvyšuje potřeba větší výnosnosti a výroby v zemědělství. Společnou zemědělskou politiku je třeba reformovat a propojit s novými poznatky. Zásadní roli hrají evropské vesmírné programy pro průzkum Země a satelitní navigace, které umožňují efektivní sledování změn na povrchu Země. Technologie dálkového průzkumu Země se široce uplatňují i v zemědělství a agronomii a Česká republika se řadí mezi přední země EU, které je intenzivně využívají.

 

Platební agentura SZIF je od roku 2015 zapojena do několika projektů zaměřených na výzkum a vývoj v oblasti zpracování dat dálkového průzkumu Země: CzechAgri, Sen4CAP, DROMAS a další. V rámci těchto projektů jsou z družicových dat vytvářeny např. klasifikace plodin a plodinových skupin nebo detekovány seče trvalých travních porostů. Tyto informace mohou být užitečné jak pro každodenní faremní činnosti, tak pro efektivnější zpracování žádostí o zemědělské dotace včetně snížení administrativní zátěže, i pro analýzy vlivů zemědělské činnosti na životní prostředí.

 

Cílem mezinárodní konference Mars je předávání zkušeností, výsledků z projektů a výměna názorů o nových poznatcích a inovacích. Pořádá ji SZIF se Společným výzkumným střediskem EK (DG JRC) v Top Hotelu Praha ve dnech 26. až 28. listopadu 2019. Koná se už po pětadvacáté a letos se prvně uskuteční v České republice. Historie konference se začala psát v roce 1994, kdy proběhl její první ročník, na kterém se projednávaly výstupy výzkumného projektu MARS (Monitoring Agriculture with Remote Sensing) o využívání vesmírných technologií pro monitoring pěstování plodin na zemědělské orné půdě a jejich výnosnost. V letošním roce se Marsu účastní celkem 380 zástupců z Evropské komise, platebních agentur EU, ministerstev, kandidátských zemí, technologických firem, univerzit a dalších institucí. O výstupech z třídenní konference budeme veřejnost informovat po jejím skončení.

 

 

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje značky kvalitních potravin KLASA, Regionální potravina a BIO