Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Světový den hepatitidy: pražská Nemocnice Na Bulovce spouští on-line poradnu pro dotazy veřejnosti na téma žloutenek
06.08.2020

Zelená zpráva 2019: Výdaje na podporu agrárního sektoru se zvýšily o 6,3 procenta na 69,7 miliardy korun
06.08.2020

FAO spustilo novou geoinformační platformu
06.08.2020

Realizace faremního odbytu masa a masných výrobků
06.08.2020

Ctpp >


Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v říjnu 2019
Datum: 27.11.2019
HSHMP
Vydáno: 25.11.2019
 
Autor: HSHMP
Informace HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") provedla v průběhu měsíce října 2019 celkem 220 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 33 finančních sankcí v celkové výši 97 900,- Kč.  

V provozovnách stravovacích služeb v měsíci říjnu byly zjištěny zejména nedostatky v provozní hygieně, v ochraně potravin a pokrmů před kontaminací, ve značení rozpracovaných pokrmů, v dodržování postupů na zásadách HACCP a v obecných požadavcích na potravinářské prostory (viz graf č. 2).  

Na základě podnětu se uskutečnilo 21 kontrol a na zdravotní obtíže po požití pokrmu bylo provedeno 15 kontrol. V 2 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný.  

Graf č. 1

Zdroj: HSHMP  

Graf č. 2

Zdroj: HSHMP  

Fotografie provozoven:  

Foto č. 1: nedostatky ve stavebně technickém stavu provozovny – porušený strop v zázemí provozovny

Zdroj: HSHMP  

Foto č. 2:  nedostatečná provozní hygiena mrazícího zařízení  

Zdroj: HSHMP  

Foto č. 3:  nedostatečná provozní hygiena zařizovacích předmětů 

Zdroj: HSHM 

Foto č. 4:  nedostatky ve skladování potravin

Zdroj: HSHM 

Foto č. 5 – křížení činností

Zdroj: HSHM

 

V Praze 22. 11. 2019 

MUDr. Zdeňka Shumová
ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání

 

Příloha

Zdroj: HSHMP