Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Světový den hepatitidy: pražská Nemocnice Na Bulovce spouští on-line poradnu pro dotazy veřejnosti na téma žloutenek
06.08.2020

Zelená zpráva 2019: Výdaje na podporu agrárního sektoru se zvýšily o 6,3 procenta na 69,7 miliardy korun
06.08.2020

FAO spustilo novou geoinformační platformu
06.08.2020

Realizace faremního odbytu masa a masných výrobků
06.08.2020

Ctpp >


Welfare drůbeže při porážce: identifikované problémy, navržená opatření
Datum: 25.11.2019
KM EFSA
Vydáno: 21.11.2019
 
Autor: KM EFSA
Úřad EFSA navrhl opatření k řešení problémů týkajících se welfare drůbeže během porážky.


Foto: Shutterstock

Úřad EFSA navrhl opatření k řešení problémů týkajících se welfare zvířat nejčastěji pozorovaných během porážky drůbeže pro výrobu potravin a k tlumení chorob.

Komplexní přehled, který byl nyní zveřejněn, zahrnuje celý proces porážky od příjmu drůbeže přes omráčení až po vykrvení a usmrcení. Identifikuje řadu problémů v oblasti welfare – jako je bolest, žízeň, hlad nebo omezený pohyb – a pokud je to možné, navrhuje preventivní a nápravná opatření.

Většina problémů je způsobena pochybením personálu (např. kvůli nedostatku školení a kvalifikovaných pracovníků). Doporučení EFSA proto zdůrazňuje význam náležitého proškolení personálu v různých fázích porážky a jasné určení rolí a odpovědnosti.

Nová vědecká stanoviska jsou první z řady aktualizací welfare zvířat při porážce požadovaných Evropskou komisí. Úřad EFSA v roce 2020 zveřejní další stanoviska týkající se prasat (březen), skotu (červen) a dalších druhů (prosinec).

Všechna  jsou založena na nejnovějších dostupných  vědeckých  poznatcích a vytvořena po  konzultaci
s odborníky na welfare zvířat z členských států EU.

Závěry využije Evropská komise při jednáních se Světovou organizací pro zdraví zvířat (OIE) zaměřených na sladění přístupů k welfare zvířat při porážce.

 

Zdroj: EFSA