Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Odvádět odvody i za dobu, kdy zaměstnanec bude doma, nedává smysl. Česká mutace kurzarbeitu by také primárně neměla podporovat přechod zaměstnance k jinému zaměstnavateli
18.09.2020

Hospodářská komora vládě: Kurzarbeit podnikatelé vítají, sporné body by ale měla vláda přehodnotit
18.09.2020

Africký mor prasat je již ve třech ze čtyř zemí sousedících s ČR
18.09.2020

Ocenění Regionální potravina si převzalo sedm producentů z Pardubického kraje
18.09.2020

Ctpp >


Národní konference Boosting Innovation Tour, 19/11/2019
Datum: 00.00.0000
TA ČR

Národní konference Boosting Innovation Tour

19. 11. 2019 8 : 45 - 19. 11. 2019 17 : 00
Konference
Výstaviště 405/1, Brno-střed-Pisárky - Brněnské veletrhy a výstaviště, pavilon E, hala E2 (1. patro)

Zveme Vás na konferenci Boosting Innovation Tour, která se uskuteční v úterý 19. listopadu 2019 v Brně. Cílem akce je představit především koncepty Digital Innovation Hubs, Open Innovation Test Beds a regionální centra zaměřená na Key Enabling Technologies, vše v kontextu posledních výzev roku 2020 a příprav příštího Rámcového programu Horizon Europe. Akce bude rovněž příležitostí pro přední technologické firmy z České Republiky poskytnout Evropské komisi feedback vycházející z místní zkušenosti – jaké potřeby firmy mají a co by z jejich pohledu bylo do budoucna vhodné v programu Horizon Europe akcentovat.

Konference se koná pod záštitou Technologického centra AV ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu, JIC, Kanceláře jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, Eurocentra Brno, CEITEC VUT, AMIRES, MSIC a Generálního ředitelství Výzkum a Inovace Evropské komise.

Celá akce proběhne v anglickém jazyce (bez tlumočení). Účast na konferenci je zdarma, ale je třeba se na ni registrovat. Zaregistrujte se prosím rovněž na partnerská setkání (B2Match) zde.

Kompletní informace o konferenci a podrobný program naleznete zde.