Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Vědci objevili gen dlouhověkosti u rostlin
04.06.2020

Kurzy vaření pro alergiky od Společnosti pro výživu
04.06.2020

Invazní sršeň asijská se blíží k českým hranicím
04.06.2020

Vědci objevili gen dlouhověkosti u rostlin
04.06.2020

Ctpp >


Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin a zemědělských produktů: rezidua pesticidů v ovoci a zelenině
Datum: 06.11.2019

Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin a zemědělských produktů: rezidua pesticidů v ovoci a zelenině

Datum: 11.11.2019  12:00 – 16:45
Místo konání: Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, místnost č. 400
Tématické zaměření akce: bezpečnost a kvalita potravin a zemědělských produktů, rezidua pesticidů v ovoci a zelenině
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

Seminář se koná v pondělí 11. listopadu 2019 od 12:30 h (registrace od 12:00 h) na Ministerstvu zemědělství, místnost č. 400.

Garanti semináře: Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. a Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. 

Účast na semináři je bezplatná. V průběhu semináře bude zajištěno občerstvení.

Prosíme všechny zájemce, aby potvrdili svou účast elektronicky na adresu krejzar@vurv.cz (ing. Václav Krejzar, Ph.D., sekretariát Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí) nejpozději do 7. 11. 2019, 12:00 hodin. Uvádějte prosím Vaše jméno, název a adresu instituce a kontaktní e-mailovou adresu. V případě naplnění kapacity přednáškového sálu nebude Vaše přihláška potvrzena.

Přílohy