Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Doporučení pražských hygieniků k provozu předškolních zařízení vzhledem k nastaveným preventivním opatřením infekce covid-19
29.05.2020

EU plánuje revizi legislativy pro dopravu zvířat
29.05.2020

Dopad pandemie COVID-19 na potravinový systém
29.05.2020

COVID-19 epidemic - Cancellation of BTSF Activities
29.05.2020

Ctpp >


Nařízení ÚKZÚZ - virus Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)
Datum: 06.11.2019
UKZÚZ
Vydáno: 5.11.2019
 
Autor: ÚKZÚZ
Nařízení nabývá účinnosti dne 1. 11. 2019.

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování viru Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV).

Přílohy

 

Zdroj: ÚKZÚZ


Foto: Shutterstock