Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Znojemské historické vinobraní 2019
12.09.2019

Výroční konference Platformy pro reformulace, 18. 9. 2019
12.09.2019

Ministr zemědělství: Dobré životní podmínky hospodářských zvířat jsou pro nás důležité, letos dáme na jejich zlepšení 1,6 miliardy korun
12.09.2019

V nemocnicích, školách a školkách chybí biopotraviny: Není o ně snad zájem?
12.09.2019

Ctpp >


Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2014
Datum: 09.09.2015
Bezpečnost potravin

Výroční zpráva za rok 2014 týkající se systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF) byla zveřejněna

Tato zpráva umožňuje podávání jednotných informací o systému RASFF jak vůči státním a unijním institucím, tak i směrem ke spotřebitelské veřejnosti. Obdobná zpráva, shrnující fungování RASFF na úrovni EU, je vydávána Evropskou komisí. Obě zprávy jsou dostupné na webových stránkách portálu eagri.cz a bezpecnostpotravin.cz.

Systém včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF) je jedním z mechanizmů kontroly bezpečnosti potravin a krmiv na území jednotného trhu Evropské unie.

Z celkového počtu 3157 originálních oznámení zpracovaných na úrovni Evropské unie v roce 2014 se České republiky týkalo celkem 198 oznámení (např. výskyt nepovolených složek zejména v doplňcích stravy, nedeklarované alergeny, nesprávné značení), ve kterých byla Česká republika uvedena jako země původu nebo do ní byl výrobek distribuován, nebo ve kterých byla Česká republika uvedena jako dodavatel. V roce 2014 byl v České republice systémem RASFF zaznamenán největší podíl oznámení (přijatá, odeslaná na základě kontroly trhu a dovozu) v těchto kategoriích: doplňky stravy (48 oznámení), maso a masné produkty (20 oznámení) a materiály a výrobky určené pro styk s potravinami (18 oznámení).

V roce 2014 byl největší počet nevyhovujících výrobků zaznamenán v kategorii doplňky stravy, které obsahovaly zejména rostliny nebo chemické látky, jejichž použití není povoleno platnou potravinářskou legislativou v České republice.

Druhou nejvýznamnější kategorií v počtu hlášení bylo maso a masné produkty. Nejčastějším důvodem byla přítomnost patogenních mikroorganizmů (zejména rod Salmonella), dále se jednalo o hlášení nálezů zakázané látky nitrofuranu či překročení maximálních limitů pro těžké kovy.

Celkem bylo v roce 2014 ze vstupního bodu ČR na trh EU odmítnuto 15 nevyhovujících zásilek, jednalo se o doplňky stravy, zelený čaj, para ořechy, koření, rozinky a bambusové výhonky. Zeměmi původu byly Hong-Kong, USA, Čína, Bolívie, Indie a Afghánistán. Počet oznámení řešených v systému RASFF v České republice oproti předchozímu období mírně vzrostl (nárůst 15 %).

- See more at: http://www.bezpecnostpotravin.cz/zprava-o-cinnosti-systemu-rasff-v-cr-za-rok-2014.aspx#sthash.4ltCFSsm.dpuf