Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Konference Potraviny, zdraví a výživa Podtitul: Obohacování potravin – cesta ke zdraví?
26.03.2020

Hantaviróza v ČR, riziková je zejména práce na poli a v lese
25.02.2020

Ministr Adam Vojtěch: Reklama nemá ukazovat alkohol jako součást běžného, šťastného života
25.02.2020

Ministr Toman po jednání s polským ministrem Ardanowskim: Probrali jsme priority SZP i zhoršující se situaci afrického moru prasat
24.02.2020

Ctpp >


Obsah soli v přílohách: věrtel, kopec, hora – nebo špetka?
Datum: 27.09.2019
Vydáno: 19.9.2019
 
Autor: Společnost pro výživu
Článek byl publikován v časopise Výživa a potraviny 4/2019.


Foto: Shutterstock

Celosvětově je spotřeba soli velmi vysoká a proto je potřeba, abychom se snažili její příjem snížit. Kvůli její vysoké spotřebě je celosvětově snaha o její redukci, a to nejen v potravinách, kde množství soli mohou ovlivnit jen výrobci, ale také v pokrmech, které sami připravujeme.

Dokážeme-li snížit přívod soli, pak bychom mohli snížit i zdravotní rizika, která plynou z jejího nadměrného a dlouhodobého příjmu. My sami můžeme ovlivnit, kolik soli zkonzumujeme, tak se snažme o to, aby toto množství bylo co nejblíže doporučení, které nám Světová zdravotnická organizace vytvořila.  

Celý článek "Obsah soli v přílohách: věrtel, kopec, hora - nebo špetka?" (PDF)


Autoři článku: Mgr. Filip Martiník, Mgr. Lenka Slobodníková, RNDr. Ondřej Zvěřina, Ph.D.,
                       Ústav ochrany a podpory zdraví, LF MU Brno


Zdroj: Společnost pro výživu