Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Vědci objevili gen dlouhověkosti u rostlin
04.06.2020

Kurzy vaření pro alergiky od Společnosti pro výživu
04.06.2020

Invazní sršeň asijská se blíží k českým hranicím
04.06.2020

Vědci objevili gen dlouhověkosti u rostlin
04.06.2020

Ctpp >


Včela ví, který protein medu dát, aby měl léčivé účinky
Datum: 12.09.2019

11.09.2019 | To, že med má léčivé účinky ví snad každý z nás. Znalosti většiny lidí jsou ale omezeny na nejznámější antibiotické účinky medu, proto také řada lidí sáhne po lžičce zejména při nachlazeních a potížích s horními cestami dýchacími. Využití je ale daleko širší a díky nové studii získává další rozměr…

 

Med je poměrně častou přísadou kosmetických přípravků, což jasně indikuje jeho význam. Dále je poměrně známý a probádaný pozitivní účinek medu na trávicí soustavu. Konzumace medu má konkrétně alespoň preventivní účinky na záněty žaludku (chronickou nebo akutní gastritidu), které mohou vyústit ve vředy. Konzumace medu potlačuje infekce způsobené medicinálně významnou bakterii Helicobacter pylori, která způsobuje chronickou gastritidu spojenou s vysokým rizikem pro vznik zhoubného nádoru ze žlázového epitelu zejména v žaludku a vrátníku.

Výzkumy však prokazují, že ve shodě se staletími prověřeným použitím medu našimi předky, je jeho využití také v léčbě nebo alespoň tlumení celého spektra kožních chorob, jako jsou ekzémy, atopická dermatitida či růžovka (chronické zánětlivé onemocnění centrální části obličeje). Med má také hojivé účinky na rány způsobené zraněními. Dále bylo např. prokázáno, že také potlačuje příznaky alergií a sennou rýmu, ale na druhou stranu, i když velmi vzácně, existuje také riziko vzniku alergií na med. Za zmínku stojí také to, že byly sledovány pozitivní účinky konzumace medu na psychiku a pomáhá také při nespavosti.

Jakou úlohu mají obsažené proteiny?

Ačkoliv se vědci snažili složení medů popsat co nejdetailněji, a to i v závislosti na jejich původu z různých lokalit, tajemství spektra proteinů, které včely dodávají do medu bylo až do nedávna nekompletní. Toto tajemství v celé šíři odhalila až studie publikovaná českými vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. a Univerzity Karlovy v časopise Journal of Natural Products (nakladatel Americká chemická společnost navíc vybral publikaci vzhledem k potenciálnímu zájmu široké veřejnosti do tzv. týdenního přehledu Weekly PressPac, pozn.: red.)

Podle ní je patrné, že v budoucnu bude pro využití získaných znalostí v medicíně nezbytné studovat nejen celkové proteinové extrakty, ale také konkrétní proteiny. Bylo totiž odhaleno unikátní proteinové složení medu, které představuje především spektrum prokázaných včelích alergenů, proteiny vyskytující se běžně v jedu včel, proteiny a peptidy s antibakteriálním účinkem, spektrum proteinů z mateří kašičky a enzymy. Tyto, ale i další zde nejmenované identifikované proteiny v různých medech mohou stát za konkrétními léčebnými účinky.

Není med jako med

Jedním z důležitých výsledků je však potvrzení, že celkový obsah proteinů se může med od medu lišit přibližně o řád i více. Toto zjištění je velmi zajímavé zejména v té souvislosti, že proteinové spektrum v jednotlivých analyzovaných medech bylo velmi podobné a konkrétní proteiny tak byly zjištěny v podobném kvantitativním poměru. Tudíž, zatímco některé medy mohou obsahovat desetiny miligramu včelích proteinů na gram medu, tak jiné mohou mít i přes miligram takových proteinů na gram medu. Z pohledu obsahu proteinů může být léčebný potenciál napříč medy dosti odlišný. Hypoteticky lze tedy říci, že čím více bude v medu potřebných proteinů pro potlačení onemocnění, tím lépe. Na druhou stranu -  s vyšším obsahem proteinů v medu je v něm zastoupeno i více alergenů, a proto může být větší riziko vzniku alergie na med.

Včela ví, který protein medu dát

Včela medonosná žije ve společenstvu nazývaném včelstvo, kde se vše řídí jasně danými zákonitostmi a dá se říci, že včely nečiní nic zbytečně. Dokonce pokud matka (někdy nazývaná královna) zpožďuje rozvoj včelstva nebo jsou s ní včely nějakým způsobem nespokojeny dochází k její výměně. Proto je zcela jasné, že i proteiny, které včely dodávají do medu musí plnit svou prospěšnou funkci a včelstvo by z nich mělo mít prospěch, jinak by se jednalo o ztrátu energie. Pochopení důvodů, proč včely obohacují med konkrétními proteiny může být klíčem pro vysvětlení léčebných účinků medu. Je však otázkou, zda za konkrétními léčebnými účinky stojí konkrétní proteiny nebo zda jsou souvislosti komplexnější a za konkrétním léčebným účinkem stojí skupina proteinů nebo dokonce i jiné látky v medu. Na tyto ale i další otázky však bude muset odpovědět až následný další výzkum.