Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Odvádět odvody i za dobu, kdy zaměstnanec bude doma, nedává smysl. Česká mutace kurzarbeitu by také primárně neměla podporovat přechod zaměstnance k jinému zaměstnavateli
18.09.2020

Hospodářská komora vládě: Kurzarbeit podnikatelé vítají, sporné body by ale měla vláda přehodnotit
18.09.2020

Africký mor prasat je již ve třech ze čtyř zemí sousedících s ČR
18.09.2020

Ocenění Regionální potravina si převzalo sedm producentů z Pardubického kraje
18.09.2020

Ctpp >


Podzim plný mezinárodních výzev
Datum: 27.08.2019
TA ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) je zapojena do schématu ERA-NET cofund Horizontu 2020, který cílí na podporu spolupráce partnerů z evropských i mimoevropských zemí.

Národní poskytovatelé z jednotlivých členských zemí (jako je TA ČR) pak obvykle jednou ročně vyhlašují společné výzvy (tzv. Joint Calls), do kterých předkládají své projekty mezinárodní projektová konsorcia. Každý ERA-NET cofund je tematicky zaměřený na danou oblast a má vlastní pravidla pro způsobilost projektu k získání finanční podpory.

Uchazečem z České republiky mohou být jak výzkumné organizace, tak podniky, přičemž TA ČR podpoří pouze české subjekty mezinárodních projektů.

Letošní podzim budou vyhlášeny tyto společné mezinárodní výzvy:

Září 

Mezinárodní síť BiodivERsA vyhlásí dle předběžného harmonogramu 2. září 2019 společnou výzvu v ERA-NET cofundu BiodivClim, která bude zaměřena na oblast biodiverzity a klimatických změn. Výzva je svými pravidly pro české uchazeče navázána na Program Prostředí pro život, ze kterého budou finančně podpořeny úspěšné české subjekty mezinárodních projektů v celkové výši 1 640 000 EUR. Příjem zkrácených návrhů projektů bude uzavřen 5. listopadu 2019.

Tematické oblasti výzvy:

 • Consequences of climate change on biodiversity and nature’s contributions to people
 • Climate-biodiversity feedback processes
 • Potential of nature-based solutions for mitigating and adapting to climate change
 • Synergies and trade-offs between policies on biodiversity, climate and other relevant sectors, and the role of agents of change

Národní podmínky pro českého uchazeče naleznete ZDE.

Říjen

Dne 15. října 2019 bude vyhlášena výzva v ERA-NET cofundu CHIST-ERA, podporující výzkum v oblasti informačních a komunikačních technologií.

CHIST-ERA IV Call 2019 bude zaměřena na tyto oblasti:

 • Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence
 • Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability

Spolu s TA ČR se předpokládá účast dalších 28 poskytovatelů z 25 zemí. Termín pro podání zkrácených návrhů projektů prostřednictvím mezinárodního systému je do 16. prosince 2019.

Národní podmínky pro českého uchazeče naleznete ZDE.

Listopad

Mezinárodní výzva se zaměřením na oblast neenergetických nezemědělských surovin, ERA-MIN 2 Call 2019, bude vyhlášena 28. listopadu 2019

Pro českého uchazeče bude výzva svými pravidly navázaná na Program EPSILON, ve kterém TA ČR podpoří české subjekty mezinárodních projektů v celkové výši 1 000 000 €.

Tematické oblasti výzvy:

 • Supply of raw materials from exploration and mining
 • Design
 • Processing, Production and Remanufacturing
 • Recycling and Re-use of End-of-Life Products
 • Cross-cutting topics:
  • New business models
  • Improvement of methods or data for environmental impact assessment
  • Social acceptance and trust/public perception of raw materials

Národní podmínky pro českého uchazeče naleznete ZDE.

Prosinec

EuroNanoMed3 Joint Call 2020 je další mezinárodní výzva zaměřená na podporu projektů v oblasti nanomedicíny. Předběžný termín vyhlášení je 2. prosince 2019. Další informace k této výzvě budou zveřejněny na webových stránkách euronanomed.net a www.tacr.cz.

Pro aktuální informace k výzvám sledujte webové stránky www.tacr.cz (Programy - Cofundové výzvy).