Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Odvádět odvody i za dobu, kdy zaměstnanec bude doma, nedává smysl. Česká mutace kurzarbeitu by také primárně neměla podporovat přechod zaměstnance k jinému zaměstnavateli
18.09.2020

Hospodářská komora vládě: Kurzarbeit podnikatelé vítají, sporné body by ale měla vláda přehodnotit
18.09.2020

Africký mor prasat je již ve třech ze čtyř zemí sousedících s ČR
18.09.2020

Ocenění Regionální potravina si převzalo sedm producentů z Pardubického kraje
18.09.2020

Ctpp >


Přemnožení škodlivých organismů rostlin a možná řešení byla tématem kulatého stolu, který se konal v rámci agrosalonu Země živitelka 2019
Datum: 26.08.2019
Vydáno: 26.8.2019
 
Autor: ČAZV
Informace ČAZV, MZe, ÚKZÚZ a ČSR

Odborní pracovníci MZe ČR, ÚKZÚZ, členové odboru rostlinolékařství ČAZV i České společnosti rostlinolékařské spolu se zástupci výzkumné sféry diskutovali, jestli je v české legislativě dostatek nástrojů pro situace, kdy dojde k přemnožení škodlivých organismů rostlin. Kulatý stůl byl svolán již dlouho před mediální „smrští“ spojenou s přemnožením hraboše polního. Přesto i tomuto fenoménu se diskuse nevyhnula.

V závěrečném shrnutí kulatého stolu zaznělo několik doporučení a návrhů:

– stav gradace škůdců je třeba posuzovat dle vědeckých metod, platí to i pro aktuální zhodnocení gradační fáze u hraboše;
– nutnost využívání metod prognózy a signalizace a jejich vědecké zpřesňování;
– zdůrazněn byl význam terénního poradenství  a opětovně zazněl návrh na jeho urychlené etablování;
– nutno vrátit se k diskusi o fondu těžko pojistitelných rizik.

Účastníci kulatého stolu  se shodli na tom, že připraví a předloží soubor konkrétních doporučení, jak kalamitní situace řešit. Ve svém prohlášení se také shodli na podpůrném a souhlasném stanovisku k mimořádným  opatřením, která vyhlásil svým nařízením ÚKZÚZ, tedy ve výjimečných a jasně zdůvodnitelných případech povolit aplikaci rodenticidu Stutox II rozhozem. Stanovisko je založeno na poznatcích, které zohledňují dostatečnou účinnost pro ochranu nově zakládaných porostů ozimů s  akceptovatelnou  mírou rizika pro necílové organizmy, což je zcela v souladu i s předchozí tiskovou zprávou „Kauza hraboš“  uveřejněnou na stránkách ČAZV.

 

Zdroj: ČAZV