Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Odvádět odvody i za dobu, kdy zaměstnanec bude doma, nedává smysl. Česká mutace kurzarbeitu by také primárně neměla podporovat přechod zaměstnance k jinému zaměstnavateli
18.09.2020

Hospodářská komora vládě: Kurzarbeit podnikatelé vítají, sporné body by ale měla vláda přehodnotit
18.09.2020

Africký mor prasat je již ve třech ze čtyř zemí sousedících s ČR
18.09.2020

Ocenění Regionální potravina si převzalo sedm producentů z Pardubického kraje
18.09.2020

Ctpp >


Grant EFSA (Čl. 36): Svěření podpůrných úkolů v oblasti zdraví rostlin: hodnoceni rizik vysoce rizikových rostlin
Datum: 27.08.2019
KM EFSA
Vydáno: 21.8.2019
 
Autor: KM EFSA
Termín pro podání návrhů: 30. 9. 2019

Evropský úřad pro bezpečnost potravin vypsal grant (= pro organizace spolupracující s EFSA podle čl. 36) na téma hodnocení rizik vysoce rizikových rostlin. Cílem výzvy je identifikovat organizace, kterým EFSA může svěřit úkoly v oblasti zdraví rostlin. Tyto úkoly se zejména budou týkat hodnocení rizik komodit a/nebo hodnocení ošetření komodit v rámci posouzení technických dokumentací zasílaných třetími zeměmi k vysoce rizikovým rostlinám.

Tento grant je koncipovaný jako "úkolový" grant (tasking grant). Co to znamená, můžete zjistit zde.

Termín pro zasílání návrhů je 30. září 2019.

Veškeré informace je možné najít na webu EFSA.

Zdroj: EFSA