Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Doporučení pražských hygieniků k provozu předškolních zařízení vzhledem k nastaveným preventivním opatřením infekce covid-19
29.05.2020

EU plánuje revizi legislativy pro dopravu zvířat
29.05.2020

Dopad pandemie COVID-19 na potravinový systém
29.05.2020

COVID-19 epidemic - Cancellation of BTSF Activities
29.05.2020

Ctpp >


Konference BIOsummit proběhne 2. a 3. září 2015
Datum: 03.09.2015
Agrární komora ČR

BIO SUMMIT 2015
Datum:     2.9.2015  – 3.9.2015 
Kategorie:     Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

ÚKZÚZ je odborným partnerem a odborným garantem programu konference Biosummit 2015, tradičního setkání aktérů ekologického zemědělství v čR s politiky a médii.

Tato již tradiční mezinárodní konference se v letošním roce koná jako první akce Měsíce Biopotravin. 

Dne 2. září konference proběhne na Ministerstvu zemědělství a zahájí ji ministr zemědělství Marian Jurečka. Kromě jiných zajímavých příspěvků a diskusních bloků vystoupí jako hlavní přednášející  Prof. Friedhelm Taube vedoucí z univerzity v Kielu a Ing. Miroslav Florián, ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ.

Další den (3.září)  zahájí státní tajemník MZe Jiří Bakalík – bude Biosummit pokračovat v prostorách Národního zemědělského muzea v Praze na Letné, kde kromě konference bude uspořádán i Biotrh pro veřejnost a pro účastníky bude zajištěna prohlídka zemědělského muzea (www.nzm.cz). Hlavním přednášejícím dne bude Martin Ott president FiBL – výzkumného ústavu pro ekologické zemědělství ze Švýcarska, který je zároveň ekofarmář.


Témata:

    Jaká bude role EZ ve Společné zemědělské politice EU?
    Jak pomůže EZ nový akční plán?
    Jak úspěšný je český BIO-byznys?
    Mění se přístup spotřebitelů k BIO produktům?


Konference se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky.

Organizátoři: Felicius o.p.s., Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Odborní partneři: Bioinstitut, ÚKZÚZ, FiBL, PRO-BIO Svaz EZ, IFOAM EU Group

Bližší informace a program včetně přihlašovacího formuláře naleznete www.biosummit.eu

 

Přílohy:

    Pozvánka na Biosummit 2015 (PDF, 713 KB)
    Biotrh 2015 (PDF, 1 MB)
    Program konference (PDF, 380 KB)

 

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »