Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Doporučení pražských hygieniků k provozu předškolních zařízení vzhledem k nastaveným preventivním opatřením infekce covid-19
29.05.2020

EU plánuje revizi legislativy pro dopravu zvířat
29.05.2020

Dopad pandemie COVID-19 na potravinový systém
29.05.2020

COVID-19 epidemic - Cancellation of BTSF Activities
29.05.2020

Ctpp >

poradenske centrum


Nový školní rok startujeme s HRAVĚ ŽIJ ZDRAVĚ
Datum: 10.09.2014
Výživa dětí

Aby žáci pátých tříd byli zapojeni do soutěže, je nutné, aby se registrovali do kurzu. Této registraci předchází registrace učitelů, kteří svým soutěžichtivým žákům založí třídu. Registrace učitelů a pátých tříd začíná od 8. 9. 2014 na www.soutez.hravezijzdrave.cz. Od 22. 9. 2014 bude pak probíhat registrace samotných páťáků do pedagogy založených tříd. Registrace končí 3. 12. 2014 a soutěž trvá až do 31. 12. 2014.

Podpora účasti v kurzu ze strany vedení školy a pedagogů vede k naplnění hlavního cíle kurzu. Tedy k prevenci obezity a špatného způsobu životního stylu dětí a mládeže. Metodika projektu, navržená a praktikovaná Janou Divokou a Ivou Málkovou ve sdružení STOB, hravou formou mění nevhodné stravovací návyky, zlepšuje pitný režim a zvyšuje zájem mládeže o pohybovou aktivitu.

Hlavními partnery jsou Potravinářská komora ČRČeská technologická platforma pro potraviny. Odborným garantem projektu je společnost STOB a Poradenské centrum Výživa dětí. Kurz byl v roce 2014 zařazen do dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR: Národní program zdraví – Projekty podpory zdraví.

O projektu Hravě žij zdravě
Projekt jako takový je sestaven ze čtyř výukových lekcí, kde si nejen textem, ale hlavně pomocí hádanek, křížovek a doplňovaček žáci procvičují základy správného stravování, pitného režimu a osobní hygieny. Každá lekce je zakončena testem a navíc na ni navazuje praktický tréninkový Deníček, ten má za cíl žákům přiblížit, jak správně vyvážit příjem a výdej energie. V každé ze čtyř částí Deníčku jsou vygenerovány tři dny – lenošivý den, normální den a náročný den, kdy žáci mají za úkol vybírat správné skladby jídel, či velikost porcí v závislosti na aktivitách, které byly v daný den vykonány.