Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Vědci vystopovali geny, které ovládají tvar plodů rostlin
16.11.2018

Naučí bariatrická chirurgie obézní pacienty lepším stravovacím návykům?
16.11.2018

Potravinářská inspekce zakázala středoamerický med označený klamavými údaji o původu z EU, ČR a Španělska
16.11.2018

Bilance léta: pražští hygienici provedli 129 kontrol zmrzlin a ledových tříští
16.11.2018

Ctpp >


Inspekce aktuálně uzavřela dalších deset provozoven
Datum: 27.08.2015
SZPI
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) přistoupila z důvodu nepřijatelné hygienické praxe k dočasnému uzavření desíti následujících provozoven:
Restaurace Na Střelnici (kontrolovaná osoba: Jaroslav Krivák), Fűgnerova 172, 27401 Slaný. inspekce provozovně uložila zákaz užívání prostor kuchyně, skladů a propojovací chodby. Místnosti na přípravy a skladování pokrmů vykazovaly řadu nečistot (koroze na policích a regálech) včetně přítomných plísní na některých místech na stropě, stěnách provozovny či chladicích zařízeních. V kuchyni bylo výrazné znečištěné kuchyňské náčiní (dlouhodobě zaschlá špína) a provozovna byla taktéž nedostatečně zajištěna proti pronikání škůdců.
Restaurace Pohostinství (kontrolovaná osoba: Josef Prokeš), Čánka 28, 517 73 Opočno. Podlahy, stěny i stropy provozovny včetně zázemí vykazovaly stopy špatné hygienické praxe. Po stěnách provozovny byly přítomny pavučiny a plísně, na podlaze se vyskytoval myší trus a usazené nečistoty. Lednice se skladovanými potravinami byla zevnitř plesnivá a silně zapáchala. V provozovně nebyla zajištěna tekoucí teplá voda, což neumožňovalo hygienické mytí nádobí používaného v provozovně a v prostorech toalet nebyly prostředky na mytí rukou a hygienické osušení.
Potraviny – večerka (kontrolovaná osoba: Xuan Thuy Pham), Sokolovská 88/91, Praha. Ve skladovacích prostorách provozovny (chodba a dvůr), byly potraviny skladovány v blízkosti poškozených stěn a nebylo tak dostatečně zabráněno jejich kontaminaci. Na místě nebyl udržován úklid a prostory byly taktéž užívány i pro činnosti nesouvisející s provozováním potravinářského podniku. Z uvedených důvodů inspekce uložila zákaz užívání skladových prostor provozovny.
Výrobna obložených baget a sendvičů (kontrolovaná osoba: JUDDY BAGETY s.r.o.), Budovatelská 579, 742 13 Studénka. Při kontrole inspektoři zjistili výskyt mravenců na podlaze ve skladu pečiva u nebalených baget. Ve skladu potravin a přípravně krájení sýrů, se vyskytovaly myší exkrementy. Chladicí box pro rozpracované výrobky (kuřecí maso, majonéza, vejce) byl silně znečištěný, zrezivělý a špatně omyvatelný.
Obchůdek Na Rozhraní (kontrolovaná osoba: Hana Lajcmanová), č.p. 60, 569 03 Rozhraní. Podlaha pod prodejním regálem byla znečištěna trusem hlodavců a v jednom z regálů (s cukrovinkami) došlo i k myšímu okusu obalů potravin. Zavedené postupy pro regulaci výskytu škůdců v provozovně byly nedostačující, což bylo jedním z důvodů uložení zákazu užívání prostor provozovny.
Asia bistro (kontrolovaná osoba: Tam Nguyen Van), Jeremenkova 737/2, 78701 Šumperk. V provozovně nebyla zajištěna teplá voda jak pro hygienické omytí pracovního náčiní, tak pro omytí rukou na toaletách. Inspektoři na místě zjistili značná znečištění zaschlou špínou na regálech a na pracovních zařízeních v kuchyni (digestoř, mrazicí box). Uvedená provozovna navíc nesplnila dříve uložená opatření a repetitivně se tak dopustila hygienických pochybení.
Potraviny a smíšené zboží (kontrolovaná osoba: Minh Tu Duong), Náměstí 19, 54242 Pilníkov. Při kontrole nebyla v provozovně zajištěna teplá voda ani toaleta pro personál. V regálu s potravinami se vyskytoval myší trus. Provozovna byla dále pod regály znečištěna nahromaděnými obaly potravin, dalšími nečistotami a stěny byly částečně pokryty starými pavučinami.
Hostinec u Přívozu (kontrolovaná osoba: Josef Štancl),Kunětice 96, Kunětice.Ve skladu surovin byly inspektory objeveny kukly hmyzu a mrtvá myš. V polici regálu se suchými potravinami a na podlaze u tohoto regálu se vyskytoval myší trus a bezprostředně vedle potravin (čočka, těstoviny, olivy) byl umístěn jed na hlodavce. Prostory kuchyně, především mezi kuchyňskými zařízeními, byly pokryty zašlou mastnotou a dalšími nečistotami.
U Kohoutů (kontrolovaná osoba: Roman Bulín), Budilova 9, 301 00 Plzeň. Důvodem uzavření prostor kuchyně v provozovně, byl alarmující stav znečištění kuchyňských pracovních ploch a samotných provozních zařízení. Především mikrovlnná trouba, fritézy či kráječ pečiva, byly značně znečištěny starými usazeným nečistotami (zaschlý olej, drobky, zbytky potravin). V kuchyni se na několika místech odlupovala omítka ze stropu a byly zde také umístěny nekryté odpadkové koše.
Restaurace Karel (kontrolovaná osoba: LORIDA s.r.o.), Hrušovanské náměstí 244/3, 184 00 Praha 8. Důvodem k uzavření části provozovny – skladu, byl výskyt hmyzích škůdců a myšího trusu hned na několika místech. V zázemí provozovny byly skladovány předměty nesouvisející s činností provozu.
Ve všech uvedených případech, kdy byly zjištěny nepřijatelné hygienické podmínky inspekce přikročila ke kompletnímu či částečnému zákazu užívání prostor do doby sjednání nápravy a naplnění nařízených opatření. S kontrolovanými subjekty, které se vážně provinily proti předpisům, inspekce zahájí správní řízení o uložení sankce. 
 
Zpracoval: Bc. Radoslav Pospíchal - zástupce tiskového mluvčího, tel.: + 420 542 426 613